Loading...

Knowledge Center


De DAT-bestanden voor VirusScan Enterprise 8.5i en hoger handmatig bijwerken
Technical Articles ID:   KB51679
Last Modified:  3-11-2016
Rated:


Environment

McAfee VirusScan Enterprise 8.x
McAfee DAT-bestanden
 

Summary

Soms moet u de DAT-bestanden voor VirusScan Enterprise handmatig bijwerken, bijvoorbeeld wanneer u een SuperDAT uitvoert of wanneer een geplande automatisch update mislukt.

Solution

U kunt de DAT-bestanden voor VirusScan Enterprise 8.5i en hoger als volgt handmatig bijwerken:
 
Stap 1 - Zorg dat u de nieuwste DAT-bestanden hebt
 1. Maak in Windows Verkenner de tijdelijke map C:\DAT.
 2. Ga in Internet Explorer naar ftp://ftp.nai.com/commonupdater/.
 3. Download avvdat-xxxx.zip (waarbij xxxx de nieuwste DAT-versie is). Bijvoorbeeld: avvdat-6446.zip.
   

Stap 2 - Wijzigingen in McAfee-services toestaan

 1. Klik op Start, Programma's, McAfee, VirusScan-console.
 2. Dubbelklik op Access Protection, schakel Prevent McAfee services from being stopped en klik op OK.
 3. Sluit de VirusScan-console af.
   

Stap 3 - McAfee-services stoppen

 1. Klik op Start en Uitvoeren, typ services.msc en druk op Enter.
 2. Klik met de rechtermuisknop op elk van de volgende services en selecteer Stoppen:
   
  • McAfee McShield
  • McAfee Framework
 3. Sluit het scherm Services af.
   
Stap 4 - Het DAT-bestand uitpakken
 1. Pak het .DAT-bestand uit met WinZip of een ander bestandscompressieprogramma. Bijvoorbeeld: avvdat-6446.zip.
 2. Houd Ctrl ingedrukt en selecteer de volgende uitgepakte bestanden:
   
  avvclean.dat
  avvnames.dat
  avvscan.dat
   
 3. Klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde bestanden en klik op Kopiëren.
 4. Ga naar C:\Program Files\Common Files\McAfee\Engine.
 5. Klik met de rechtermuisknop op de map Engine en selecteer Plakken.
 6. Wanneer wordt gevraagd of u de bestaande bestanden wilt vervangen, selecteert u Ja op alles.
 
Stap 5 - Controleren of de DAT-versie is bijgewerkt
 1. Klik op Start, Programma's, McAfee en selecteer VirusScan-console.
 2. Selecteer Help, About. De virusdefinities moeten nu aangeven dat de nieuwste DAT-versie is geïnstalleerd.
 
Stap 6 - De McAfee-services opnieuw starten
 1. Klik op Start en Uitvoeren, typ services.msc en druk op Enter.
 2. Klik met de rechtermuisknop op elk van de onderstaande services en selecteer Starten:

  McAfee McShield
  McAfee Framework
 1. Sluit het scherm Services af.

Stap 7
- Wijzigingen in McAfee-services voorkomen
 1. Klik op Start, Programma's, McAfee, VirusScan-console.
 2. Dubbelklik op Access Protection, selecteer Prevent McAfee services from being stopped en klik op OK.
 3. Sluit de VirusScan-console af.

Previous Document ID

614199

Disclaimer

The content of this article originated in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate. Some of this content has been provided using Machine Translation translated by Microsoft.

Rate this document

Did this article resolve your issue?

Please provide any comments below

Affected Products


VirusScan Enterprise 8.8

Beta Translate with

Select a desired language below to translate this page.