Loading...

De DAT-bestanden voor VirusScan Enterprise 8.5i en hoger handmatig bijwerken
Technische artikelen ID:   KB51679
Laatst gewijzigd:  3-11-2016
Beoordeeld:


Omgeving

McAfee VirusScan Enterprise 8.x
McAfee DAT-bestanden
 

Samenvatting

Soms moet u de DAT-bestanden voor VirusScan Enterprise handmatig bijwerken, bijvoorbeeld wanneer u een SuperDAT uitvoert of wanneer een geplande automatisch update mislukt.

Oplossing

U kunt de DAT-bestanden voor VirusScan Enterprise 8.5i en hoger als volgt handmatig bijwerken:
 
Stap 1 - Zorg dat u de nieuwste DAT-bestanden hebt
 1. Maak in Windows Verkenner de tijdelijke map C:\DAT.
 2. Ga in Internet Explorer naar ftp://ftp.nai.com/commonupdater/.
 3. Download avvdat-xxxx.zip (waarbij xxxx de nieuwste DAT-versie is). Bijvoorbeeld: avvdat-6446.zip.
   

Stap 2 - Wijzigingen in McAfee-services toestaan

 1. Klik op Start, Programma's, McAfee, VirusScan-console.
 2. Dubbelklik op Access Protection, schakel Prevent McAfee services from being stopped en klik op OK.
 3. Sluit de VirusScan-console af.
   

Stap 3 - McAfee-services stoppen

 1. Klik op Start en Uitvoeren, typ services.msc en druk op Enter.
 2. Klik met de rechtermuisknop op elk van de volgende services en selecteer Stoppen:
   
  • McAfee McShield
  • McAfee Framework
 3. Sluit het scherm Services af.
   
Stap 4 - Het DAT-bestand uitpakken
 1. Pak het .DAT-bestand uit met WinZip of een ander bestandscompressieprogramma. Bijvoorbeeld: avvdat-6446.zip.
 2. Houd Ctrl ingedrukt en selecteer de volgende uitgepakte bestanden:
   
  avvclean.dat
  avvnames.dat
  avvscan.dat
   
 3. Klik met de rechtermuisknop op een van de geselecteerde bestanden en klik op Kopiëren.
 4. Ga naar C:\Program Files\Common Files\McAfee\Engine.
 5. Klik met de rechtermuisknop op de map Engine en selecteer Plakken.
 6. Wanneer wordt gevraagd of u de bestaande bestanden wilt vervangen, selecteert u Ja op alles.
 
Stap 5 - Controleren of de DAT-versie is bijgewerkt
 1. Klik op Start, Programma's, McAfee en selecteer VirusScan-console.
 2. Selecteer Help, About. De virusdefinities moeten nu aangeven dat de nieuwste DAT-versie is geïnstalleerd.
 
Stap 6 - De McAfee-services opnieuw starten
 1. Klik op Start en Uitvoeren, typ services.msc en druk op Enter.
 2. Klik met de rechtermuisknop op elk van de onderstaande services en selecteer Starten:

  McAfee McShield
  McAfee Framework
 1. Sluit het scherm Services af.

Stap 7
- Wijzigingen in McAfee-services voorkomen
 1. Klik op Start, Programma's, McAfee, VirusScan-console.
 2. Dubbelklik op Access Protection, selecteer Prevent McAfee services from being stopped en klik op OK.
 3. Sluit de VirusScan-console af.

Id vorig document

614199

ontkenning

De inhoud van dit artikel is oorspronkelijk in het Engels uitgebracht. Als er verschillen zijn tussen de Engelse inhoud en de vertaling, is de Engelse inhoud altijd het meest accuraat. Een deel van deze inhoud is het resultaat van het gebruik van de machinevertaling van Microsoft.

Dit document beoordelen

Betrokken producten

Beta Translate with

Select a desired language below to translate this page.