Loading...

De NSM-database wissen, maken en opnieuw maken
Technische artikelen ID:   KB54396
Laatst gewijzigd:  11-12-2017

Omgeving

McAfee Network Security Platform Manager-software

Samenvatting

In deze artikelen komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • De NSM-database wissen (leegmaken of verwijderen) na beschadiging
 • Een lege NSM-database maken of  de NSM-database (Network Security Platform Manager) opnieuw maken nadat deze door een antivirusproduct is verwijderd

Oplossing

U gaat als volgt te werk als u de NSM-database wilt wissen of verwijderen: 
 1. Stop de Manager-service. Klik op het pictogram van Network Security in het systeemvak en selecteer Stop Manager.
 2. Open een opdrachtregelsessie. Klik op Start, Run, typ cmd en klik op OK.
 3. Typ de volgende opdracht en druk op Enter:

  C:\>cd C:\Mysql\bin
   
 4. Typ de volgende opdracht en druk op Enter:

  C:\mysql\bin>mysql.exe -uadmin -padmin123 lf

  Het volgende wordt weergegeven:
  Welcome to the MySQL monitor.  Opdrachten eindigen met ; of \g.
  De id van uw MySQL-verbinding is 349 voor serverversie: 4.1.15-nt-max
  Typ 'help;' of '\h' voor hulp. Typ '\c' om de buffer te wissen.
   
 5. Typ de volgende opdrachten en druk op Enter:

  mysql> drop database lf ;
  mysql> exit
De database is nu gewist. Als u de Manager opnieuw wilt gebruiken, moet u de database opnieuw maken.
 

Oplossing

Ga als volgt te werk als u de NSM-database (opnieuw) wilt maken:
 1. Stop de Manager-service. Klik op het pictogram van Network Security in het systeemvak en selecteer Stop Manager.
 2. Open een opdrachtregelsessie. Klik op Start, Run, typ cmd en klik op OK.
 3. Typ de volgende opdracht en druk op Enter:

  C:\>\Intrushield\bin\initdb.bat

  Nu wordt het volgende weergegeven:
  Usage: 0 [ install | upgrade | update | dump ] 
   
 4. Typ de volgende opdracht en druk op Enter:

  C:\>\Intrushield\bin\initdb.bat install

  Nu wordt het volgende weergegeven:
  Starting Database Installer at Thu Jun 22 13:29:56 BST 2006
  JDBC url = jdbc:mysql://localhost:3306/lf
  Performing installation on jdbc:mysql://localhost:3306/lf
  Initializing the database.
   
 5. Start de Manager opnieuw op. Klik op het NSM-pictogram in het systeemvak en selecteer Start Manager.

Id vorig document

4679941

ontkenning

De inhoud van dit artikel is oorspronkelijk in het Engels uitgebracht. Als er verschillen zijn tussen de Engelse inhoud en de vertaling, is de Engelse inhoud altijd het meest accuraat. Een deel van deze inhoud is het resultaat van het gebruik van de machinevertaling van Microsoft.

Dit document beoordelen

Beta Translate with

Select a desired language below to translate this page.