Loading...

McAfee Common Framework retourneert fout 80040154 @ 1. (probleem: SecureFrameworkFactory.dll)
Technische artikelen ID:   KB57899
Laatst gewijzigd:  12-12-2013
Beoordeeld:


Omgeving

McAfee VirusScan Enterprise 8.x
McAfee Agent 4.x

 

Probleem

U ziet een van de volgende fouten wanneer u Automatische bijwerken start:
 
McAfee Common Framework retourneert fout 80040154 @ 1. (probleem: SecureFrameworkFactory.dll) FOUT: initialisatie van Common Updater-subsysteem is mislukt)

Controleer of de McAfee Framework-service is gestart

Oorzaak

Deze fouten kunnen worden veroorzaakt in de volgende situaties:
 • Een .dll-bestand ontbreekt of is niet geregistreerd. Dit kan worden veroorzaakt door software van derden of door een onvolledige upgrade van een oudere versie van VirusScan Enterprise.
 • De map van Common Framework ontbreekt of is leeg.

Oplossing

Als het bestand bestaat, maar niet is geregistreerd, registreert u SecureFrameworkFactory.dll en SecureFrameworkFactory3.dll als volgt opnieuw:
 1. Klik op Start en Uitvoeren, typ explorer, en klik op OK.
 2. Ga naar: C:\Program Files\McAfee\Common Framework\
 3. Controleer of SecureFrameworkFactory.dll bestaat in deze map. Als dat niet het geval is, kopieert u het vanaf dezelfde locatie op een werkend systeem.
  OPMERKING: als u geen ander systeem hebt, raadpleeg dan oplossing 3.
   
 4. Klik op Start, Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.
 5. Typ de volgende opdracht achter de opdrachtprompt en druk op Enter:

  Regsvr32.exe "C:\Program Files\McAfee\Common Framework\SecureFrameworkFactory.dll"

 6. Klik op OK wanneer u de bevestiging ontvangt dat het bestand is geregistreerd.
 7. Herhaal de stappen hierboven voor SecureFrameworkFactory3.dll.

Oplossing

Registreer alle DLL-bestanden van Framework en van Windows opnieuw
Dit probleem kan gewoonlijk worden opgelost door de DLL-bestanden in de map van McAfee Common Framework en de DLL-bestanden in de map System32 van Windows opnieuw te registreren. 
 1.  Stop de Framework-service: 
  1. Klik op Start en Uitvoeren, typ services.msc en klik op OK.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de McAfee Framework-service en selecteer Stoppen.
  3. Sluit het venster Services.
    
 2. Registreer alle DLL-bestanden in de map van Common Framework:
  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren en typ cmd om een opdrachtvenster te openen.
  2. Typ de volgende opdracht en druk op Enter om naar de map van Common Framework te gaan:

   cd C:\Program Files\McAfee\Common Framework\

   OPMERKING: in de opdracht hierboven wordt de standaardinstallatiemap gebruikt. Als u tijdens de installatie een andere map hebt opgegeven, selecteer dan de locatie daarvan. 
    
  3. Typ de volgende opdracht en druk op Enter om de bestanden opnieuw te registreren:

   for %m in (*.dll) do regsvr32 /s %m 
    
  4. Wacht tot de DLL-registraties worden uitgevoerd.
    
 3. U registreert alle DLL-bestanden in %SystemRoot%\System32 als volgt:
  Sommige gedeelde DLL-bestanden van McAfee staan in deze map.

  1. Typ de volgende opdracht en druk op Enter om naar de map System32 te gaan:

   cd  %SystemRoot%\System32 
    
  2. Typ de volgende opdracht en druk op Enter om alle bestanden in de map System32 te registreren:

   for %m in (*.dll) do regsvr32 /s %m 
    
  3. Wacht tot de DLL-registraties worden uitgevoerd en sluit vervolgens het opdrachtvenster.
    
 4. Start de McAfee Framework-service:
  1. Klik op Start en Uitvoeren, typ services.msc en klik op OK.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de McAfee Framework-service en selecteer Starten.
  3. Sluit het venster Services.
  4. Start Automatisch bijwerken. 

Oplossing

Als dit probleem niet wordt opgelost met een van de vorige oplossingen of als de map van Common Framework ontbreekt of leeg is doordat een upgrade is mislukt, verwijdert u VirusScan Enterprise en de McAfee Agent en installeert u deze beide opnieuw.

Zie KB65863 om McAfee Agent 4.x / Common Framework handmatig te verwijderen.

ontkenning

De inhoud van dit artikel is oorspronkelijk in het Engels uitgebracht. Als er verschillen zijn tussen de Engelse inhoud en de vertaling, is de Engelse inhoud altijd het meest accuraat. Een deel van deze inhoud is het resultaat van het gebruik van de machinevertaling van Microsoft.

Dit document beoordelen

Betrokken producten