Loading...

FOUT: De Nalnet-bibliotheek heeft een fout geretourneerd. [Bovenliggend fout: NaInet-bibliotheek retourneert code == ##] (codebeschrijvingen)
Technische artikelen ID:   KB60721
Laatst gewijzigd:  10-11-2016
Beoordeeld:


Omgeving

McAfee Agent 4.x

Oplossing

Wanneer u problemen met spiegel- of updatetaken probeert op te lossen, kan er een van een de volgende geretourneerde codes, die een mogelijke indicatie vormen voor de oorzaak, worden vastgelegd in het logboekbestand Agent_<computernaam>.log :
 

Code Beschrijving Artikel
 The naInet library returned an error. [Bovenliggende fout: NaInet-bibliotheek retourneert code == 13] Het benodigde pakket is gedownload.  
 The naInet library returned an error. [Bovenliggende fout: NaInet-bibliotheek retourneert code == 7] De overdracht is afgebroken door de gebruiker.  
 The naInet library returned an error. [Bovenliggende fout: NaInet-bibliotheek retourneert code == -1] Fout  
 The naInet library returned an error. [Bovenliggende fout: NaInet-bibliotheek retourneert code == -8] De opgegeven host kan niet worden herleid  
 The naInet library returned an error. [Bovenliggende fout: NaInet-bibliotheek retourneert code == -13] Er is geen pakket dat van de spipe-site kan worden ontvangen KB72227
 The naInet library returned an error. [Bovenliggende fout: NaInet-bibliotheek retourneert code == -14] Het verwijderen van het opgegeven bestand of de opgegeven URL is mislukt KB60941
 The naInet library returned an error. [Bovenliggende fout: NaInet-bibliotheek retourneert code == -43] Netwerk is onbereikbaar  
 The naInet library returned an error. [Bovenliggende fout: NaInet-bibliotheek retourneert code == -60] Time-out opgetreden  
 The naInet library returned an error. [Bovenliggend fout: NaInet-bibliotheek retourneert code == -6] Niet alle vereiste opties voor het protocol zijn opgegeven  
The naInet library returned an error. [Bovenliggende fout: NaInet-bibliotheek retourneert code == -5] NAINET_ERROR_FILE_NOT_FOUND  
The naInet library returned an error. [Bovenliggende fout: NaInet-bibliotheek retourneert code == -88] Externe server moet worden geverifieerd. Als u verificatiegegevens hebt opgegeven, zijn deze gegevens mogelijk onjuist. KB60506
The naInet library returned an error. [Bovenliggende fout: NaInet-bibliotheek retourneert code == -11] Het bereik opgegeven bereik voor de overdracht is onjuist  
The naInet library returned an error. [Bovenliggende fout: NaInet-bibliotheek retourneert code == -12] Downloaden mislukt. Deze fout moet alleen worden gebruikt wanneer u geen duidelijkere fout kunt retourneren.  
The naInet library returned an error. [Bovenliggende fout: NaInet-bibliotheek retourneert code == -10] Onvoldoende geheugen KB65607
The naInet library returned an error. [Bovenliggende fout: NaInet-bibliotheek retourneert code == -92] Communicatiefout (IPv6 ingeschakeld) KB73383
The naInet library returned an error. [Bovenliggende fout: NaInet-bibliotheek retourneert code == -7] Probleem met de externe verificatie. Vergelijkbaar met NaInet -88  ontkenning

De inhoud van dit artikel is oorspronkelijk in het Engels uitgebracht. Als er verschillen zijn tussen de Engelse inhoud en de vertaling, is de Engelse inhoud altijd het meest accuraat. Een deel van deze inhoud is het resultaat van het gebruik van de machinevertaling van Microsoft.

Dit document beoordelen