Loading...

Belangrijke informatie over de 5.x.00 Anti-Malware Scan Engine
Technische artikelen ID:   KB66741
Laatst gewijzigd:  13-4-2017
Beoordeeld:


Omgeving

McAfee Anti-Malware Scan Engine 5.9.00 (5900), 5.8.00 (5800)
McAfee VirusScan Command Line Scanner 6.1.0
Meerdere McAfee-producten

Samenvatting

Dit artikel bevat informatie over releases en over het stoppen van automatische Scan Engine-updates van de huidige versie van Scan Engine naar de volgende versie van Scan Engine. Daarnaast bevat het artikel koppelingen naar artikelen waar u indien nodig informatie kunt vinden over het terugdraaien van de volgende Scan Engine naar de huidige Scan Engine. Zie KB52425 voor een uitleg van de Scan Engine en de bijbehorende functies.

Intel Security publiceert de Scan Engine-updates eerst voor een optionele download. Zo kunt u Scan Engine-pakketten downloaden en handmatig installeren. De Scan Engine wordt dan volgens het onderstaande schema op een AutoUpdate-post geplaatst. Dit betekent dat uw product automatisch wordt bijgewerkt naar de nieuwe versie. De oude Scan Engine bereikt zes maanden na het begin van de optionele download het einde van de levensduur.

Anti-Malware Scan Engine 5900 (huidige versie)
De Scan Engine 5900 omvat de volgende verbeteringen:
 • Uitgebreide ondersteuning van JavaScript om meer bedreigingen te kunnen detecteren
 • Verbeterde ondersteuning voor de bestandsindeling van Microsoft Office (OLE)
 • Verbeterd uitpakken van door Dotfuscator en MPRESS ingepakte bestanden
 • Uitbreidingen van de DAT-inhoud om de voorspelbaarheid van inhoudverwerking te verbeteren
Nieuwe ondersteunde platformen: Windows 10 Jubileumupdate en Windows Server 2016

Platformen aan het einde van hun levensduur: Hewlett-Packard HP-UX 11iv, 11iv1 en 11iv2

Systeemvereisten (schijfruimte en geheugen):
 • Minimaal 512 MB vrije ruimte op de vaste schijf
 • Minimaal 512 MB vrije ruimte op de vaste schijf voor tijdelijke bestanden
 • Minimaal 512 MB RAM voor scantaken (1024 MB wordt aanbevolen)
 • Minimaal 1024 MB RAM voor updatetaken
Beschikbare Scan Engine 5900-pakketten:
 • ePolicy Orchestrator (ePO)-pakket voor Linux 32-bits en 64-bits
 • ePO-pakket voor Mac OS X
 • ePO-pakket voor Windows 32-bits en 64-bits

Releaseschema voor de Anti-Malware Scan Engine 5900 en VirusScan Command Line Scanner 6.1.0
 
Scan Engine 5900 Beta 3 17 januari 2017
VirusScan Command Line Scanner 6.1.0 Beta 3 21 januari 2017
Release Candidate (RC)-pakketten van de producten Scan Engine 5900 en VirusScan Command Line Scanner 6.1.0 15 februari 2017
Scan Engine 5900 (optionele download) algemene beschikbaarheid (General Availability, GA) voor zakelijke producten (behalve Endpoint Security) en VirusScan Command Line 6.1.0-producten algemeen beschikbaar 2 maart 2017
Scan Engine 5900 (optionele download) GA voor Endpoint Security Begin maart 2017*
Scan Engine 5900 (automatische update) GA voor zakelijke producten (behalve Endpoint Security) Eind april 2017*
Scan Engine 5900 (beperkte automatische update) GA voor Endpoint Security Begin mei 2017*

BELANGRIJK: *deze datums zijn schattingen en kunnen nog wijzigen.

Scan Engine 5900 downloaden
U kunt Scan Engine 5900 downloaden via de pagina met beveiligingsupdates op http://www.mcafee.com/apps/downloads/security-updates/security-updates.aspx.

Terugdraaien naar een eerdere versie
Als u de Scan Engine voor het toegespitste product wilt terugdraaien naar een eerdere versie, raadpleegt u het desbetreffende artikel,
Toegespitst product Gerelateerd artikel
Endpoint Security 10.x KB86704 1
Security for Lotus Domino 7.5 KB66692
Security for Microsoft Exchange 8.x KB74691
VirusScan Enterprise 8.x KB58626
VirusScan Enterprise for Linux KB54769

Automatische updates stoppen
Om te voorkomen dat het toegespitste product automatisch wordt bijgewerkt naar de laatst uitgebrachte Scan Engine, raadpleegt u het desbetreffende artikel:
Toegespitst product Gerelateerd artikel
Endpoint Security 10.x KB86704 1
ePO 5.x KB77901
Security for Lotus Domino 7.5 KB66695
Security for Microsoft Exchange 8.x KB78061
VirusScan Enterprise 8.x KB51159
VirusScan Enterprise for Linux KB54024

1 KB86704 is een artikel met veelgestelde vragen over Endpoint 10.x waarin wordt ingegaan op de vraag “Waarom werkt Endpoint Security de engineversie automatisch bij?”


Anti-Malware Scan Engine 5800 (vorige versie)
De Scan Engine 5800 omvat de volgende detectie- en prestatieverbeteringen:
 • Verbetering van de PDF-indeling (Portable Document Format) om detectie van exploits te verbeteren
 • Verbeterde verwerking van de indeling van uitvoerbare Windows-bestanden
 • Verbeterd uitpakken van .NET, Shockwave Flash en Visual Basic for Applications en algemene verbeteringen voor uitpakken om meer bedreigingen te detecteren
 • Verbeteringen van het scannen van live-geheugen in Windows om schadelijke processen, bedreigingen en bestanden te detecteren en te verwijderen.
 • Optimalisatie van de prestaties voor initialisatie en scannen
Nieuwe ondersteunde platformen: Windows 10, FreeBSD 10.x en Solaris 11 voor SPARC

OPMERKING: ondersteuning van Windows 10 is afhankelijk van het product dat gebruikmaakt van de Scan Engine. Zowel Scan Engine 5700 als Scan Engine 5800 ondersteunt Windows 10 met VirusScan Enterprise 8.8, op voorwaarde dat Patch 6 is geïnstalleerd.

Platformen aan het einde van hun levensduur: IBM AIX 5.3, FreeBSD 7.x, Solaris 8 op SPARC en Linux Kernel 2.4

Systeemvereisten (schijfruimte en geheugen):
 • Minimaal 512 MB vrije ruimte op de vaste schijf
 • Minimaal 512 MB vrije ruimte op de vaste schijf voor tijdelijke bestanden
 • Minimaal 512 MB RAM voor scantaken (1024 MB wordt aanbevolen)
 • Minimaal 1024 MB RAM voor updatetaken
Releaseschema voor Scan Engine 5800:
 • RTW (optionele download): 3 september 2015
 • Automatische update: 20 januari 2016

 Beschikbare Scan Engine 5800-pakketten:

 • ePO-pakket voor Linux 32-bits en 64-bits
 • ePO-pakket voor Mac OS X
 • ePO-pakket voor Windows 32-bits en 64-bits

ontkenning

De inhoud van dit artikel is oorspronkelijk in het Engels uitgebracht. Als er verschillen zijn tussen de Engelse inhoud en de vertaling, is de Engelse inhoud altijd het meest accuraat. Een deel van deze inhoud is het resultaat van het gebruik van de machinevertaling van Microsoft.

Dit document beoordelen

Betrokken producten