Loading...

Poorten nodig voor ePolicy Orchestrator voor communicatie via een firewall
Technische artikelen ID:   KB66797
Laatst gewijzigd:  6-9-2019
Beoordeeld:


Omgeving

McAfee Agent (MA) 5.x, 4.x
McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) 5.x

Samenvatting

De volgende tabellen geven de poorten weer die nodig zijn voor ePO voor communicatie via een firewall.

Voor dit artikel:

  • Bidirectioneel betekent dat er een verbinding tot stand kan worden gebracht vanuit beide richtingen.
  • Inkomend betekent dat de verbinding tot stand wordt gebracht door een externe computer.
  • Outbound means that the connection can be initiated by the local system.
Poort Standaard Beschrijving Verkeersrichting
Agent-server-communicatiepoort 80 De TCP-poort die de service ePO Server gebruikt om aanvragen van agents te ontvangen. Uitgaande verbinding van de McAfee Agent naar de agenthandler en de ePO-server. Inkomende verbinding naar de ePO-server van de externe agenthandler.
Beveiligde agent-server communicatiepoort

Poort voor Software Manager, Product Compatibility List en License Manager
443 TCP-poort die de service ePO-server gebruikt om aanvragen te ontvangen van agenten en externe agenthandlers.
TCP-poort die de Software Manager van de ePO-server gebruikt om verbinding te maken met McAfee.
TCP-poort die de ePO-server gebruikt om verbinding te maken met de McAfee-softwareupdateserver (s-download.mcafee.com), McAfee-licentieserver (lc.mcafee.com) en McAfee Product Compatibility List (epo.mcafee.com).
Uitgaande verbinding van de McAfee Agent naar de agenthandler en de ePO-server. Inkomende verbinding van externe agenthandlers naar de ePO-server.
Uitgaande verbinding van de ePO-server met McAfee-servers.
Communicatiepoort voor agentactivering

SuperAgent-opslagplaatspoort
8081 TCP-poort die agenten gebruiken om agentactiveringsaanvragen van de ePO-server of agenthandler te ontvangen.
TCP-poort die de SuperAgents hebben geconfigureerd als opslagplaats die wordt gebruikt om inhoud te ontvangen van de ePO-server tijdens de replicatie van de opslagplaats en inhoud aan clientsystemen te sturen.
Inkomende verbinding van de ePO-server/agenthandler naar de McAfee Agent.
Inkomende verbinding van clientsystemen met SuperAgents geconfigureerd als opslagplaatsen
Communicatiepoort voor agent-broadcasts 8082 UD-poort die de SuperAgents gebruiken om berichten van de ePO-server/agenthandler door te sturen. Uitgaande verbinding van de SuperAgents naar andere McAfee Agents.
Poort voor communicatie console-naar-toepassingsserver 8443 De TCP-poort die de service ePO-toepassingsserver gebruikt om toegang tot de gebruikersinterface van de webbrowser mogelijk te maken. Inkomende verbinding van de ePO-console naar de ePO-server.
Geverifieerde poort voor client-naar-server-communicatie 8444 TC-poort die de agentathandler gebruikt om te communiceren met de ePO-server om de vereiste informatie op te halen (zoals LDAP-servers). Uitgaande verbinding van externe agenthandlers naar de ePO-server.
TCP-poort voor SQL Server 1433 TCP-poort die wordt gebruikt om met de SQL Server te communiceren. Deze poort wordt tijdens het instellen opgegeven of automatisch bepaald. Uitgaande verbinding van de ePO-server/agenthandler naar de SQL-server.
UDP-poort voor SQL Server 1434 De UPD-poort die wordt gebruikt om de TCP-poort op te vragen die wordt gebruikt door het SQL-exemplaar dat de ePO-database host. Uitgaande verbinding van de ePO-server/agenthandler naar de SQL-server.
LDAP-serverpoort 389 TCP-poort die wordt gebruikt om LDAP-informatie op te halen van Active Directory-servers. Uitgaande verbinding van de ePO-server/agenthandler naar een LDAP-server.
SSL LDAP-serverpoort 636 TCP-poort die wordt gebruikt om LDAP-informatie op te halen van Active Directory-servers. Uitgaande verbinding van de ePO-server/agenthandler naar een LDAP-server.
SMB Windows-domeincontrollerpoort 445 TCP-poort die wordt gebruikt voor aanmelding bij de ePO-console wanneer Active Directory-gebruikers worden gecontroleerd. Uitgaande verbinding van de ePO-server met de domeincontroller (Active Directory)-server.
Syslog-serverpoort (optioneel) 6514 Standaardpoort voor Syslog door middel van TLS: alleen vereist indien doorsturen van syslog is ingesteld Uitgaand van de ePO-server/agenthandlers naar geregistreerde syslog-server.


ePO (snelzoekgids voor poorten en verkeer)

ePO-server
Standaardpoort Protocol Verkeersrichting
80 TCP Inkomende verbinding naar de ePO-server
389 TCP Uitgaande verbinding vanaf de ePO-server
443 TCP Inkomende/uitgaande verbinding naar/van de ePO-server
445 SMB Uitgaande verbinding vanaf de ePO-server
636 TCP Uitgaande verbinding vanaf de ePO-server
1433 TCP Uitgaande verbinding vanaf de ePO-server
1434 UDP Uitgaande verbinding vanaf de ePO-server
8081 TCP Uitgaande verbinding vanaf de ePO-server
8443 TCP Inkomende verbinding met de ePO-server
8444 TCP Inkomende verbinding met de ePO-server

Externe agenthandlers (één of meer)
Standaardpoort Protocol Verkeersrichting
80 TCP Inkomende/uitgaande verbinding naar/van de agenthandler
389 TCP Uitgaande verbinding vanaf de agenthandler
443 TCP Inkomende/uitgaande verbinding naar/van de agenthandler
636 TCP Uitgaande verbinding vanaf de agenthandler
1433 TCP Uitgaande verbinding vanaf de agenthandler
1434 UDP Uitgaande verbinding vanaf de agenthandler
8081 TCP Uitgaande verbinding vanaf de agenthandler
8443 TCP Uitgaande verbinding vanaf de agenthandler
8444 TCP Uitgaande verbinding vanaf de agenthandler

McAfee Agent
Standaardpoort Protocol Verkeersrichting
80 TCP Uitgaande verbinding met de ePO-server/agenthandler (alleen MA 4.x) *
443 TCP Uitgaande verbinding met de ePO-server/agenthandler (MA 4.x en 5.x)
8081 TCP Inkomende verbinding vanaf de ePO-server/agenthandler. Indien de agent een SuperAgent-opslagplaats is, komt de inkomende verbinding van andere McAfee-agenten.
8082 UDP Inkomende verbinding met agenten. Inkomende/uitgaande verbinding van/naar SuperAgents.
8083 UDP RelayServer-detectie voor versie 4.8 agenten

* Poort 80 wordt gebruikt door MA 4.x om een verbinding te maken met ePO/AH als opslagplaats voor MA-taken.

SQL Server
Standaardpoort Protocol Verkeersrichting
1433 TCP Inkomende verbinding vanaf de ePO-server/agenthandler
1434 UDP Inkomende verbinding vanaf de ePO-server/agenthandler

McAfee-updates
Standaardpoort Protocol Verkeersrichting
21 TCP Uitgaand vanaf de ePO-server naar ftp://ftp.nai.com
80 TCP Uitgaand van de ePO-server naar http://update.nai.com
443 TCF Uitgaand vanaf de ePO-server naar s-download.mcafee.com en epo.mcafee.com
OPMERKING: deze URL's kunnen niet in een browser worden geopend.

Agentimplementatie op Linux gebruikt poort 22 (bidirectioneel). Agentimplementatie op Windows-client gebruikt poort 445.

ontkenning

De inhoud van dit artikel is oorspronkelijk in het Engels uitgebracht. Als er verschillen zijn tussen de Engelse inhoud en de vertaling, is de Engelse inhoud altijd het meest accuraat. Een deel van deze inhoud is het resultaat van het gebruik van de machinevertaling van Microsoft.

Dit document beoordelen