Loading...

Stappen om de verbinding met de SQL-database te testen met het bestand test.udl
Technische artikelen ID:   KB70929
Laatst gewijzigd:  9-7-2018
Beoordeeld:


Omgeving

McAfee ePolicy Orchestrator 4.x

Microsoft SQL 2005
Microsoft SQL 2005 Express Edition
Microsoft SQL 2008
Microsoft SQL 2008 Express Edition

Samenvatting

Als u een verbindingsprobleem met de database hebt, kunt u het bestand test.udl gebruiken om de aanmeldingsgegevens voor de database te bevestigen buiten ePolicy Orchestrator (ePO) om.

De volgende fout in het bestand orion.log geeft aan dat er een verbindingsprobleem met de database is:

2010-11-10 14:50:47,757 ERROR [Thread-1] plugin.PluginManager - Initialization of plugin core failed.
org.springframework.beans.factory.BeanCreationException: Error creating bean with name 'core.db' defined in URL [jndi:/localhost/core/WEB-INF/beans.xml]: Instantiation of bean failed; nested exception is org.springframework.beans.BeanInstantiationException: Could not instantiate bean class [com.mcafee.orion.core.db.base.Database]: Constructor threw exception;
nested exception is java.sql.SQLException: Login failed for user ''. The user is not associated with a trusted SQL Server connection.


Hier volgen de stappen die u moet uitvoeren om met test.udl de aanmeldingsgegevens voor de database te bevestigen buiten ePO om:
 1. Maak op de ePO-server een bestand met de naam test.udl.
 2. Dubbelklik op het bestand test.udl.
 3. Klik op het tabblad Provider.
 4. Selecteer Microsoft OLE DB Provider for SQL Server.
 5. Klik op Next.
 6. Voer op het tabblad Connection voor de databaseverbinding dezelfde gegevens in als op de hoofd-/configuratiepagina van ePO:
  Typ in het veld Select or enter a server name de naam van de SQL-server met de volgende notatie: <servernaam>\<exemplaarnaam>,<poort>

  OPMERKING:
  als er geen benoemd exemplaar in gebruik is, gebruikt u de volgende notatie: <servernaam>,<poort>

  Voorbeelden: 
  EPO45SVR\EPOSERVER,1433 
  EPO45SVR,1433

   
 7. Typ de aanmeldingsgegevens voor de SQL-database.
 8. Klik op Test Connection.

ontkenning

De inhoud van dit artikel is oorspronkelijk in het Engels uitgebracht. Als er verschillen zijn tussen de Engelse inhoud en de vertaling, is de Engelse inhoud altijd het meest accuraat. Een deel van deze inhoud is het resultaat van het gebruik van de machinevertaling van Microsoft.

Dit document beoordelen

Betrokken producten