Loading...

Controlelijst voor bekende problemen met een installatie/update van ePolicy Orchestrator
Technische artikelen ID:   KB71825
Laatst gewijzigd:  11-6-2019
Beoordeeld:


Omgeving

McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) 5.x

Samenvatting

Hier volgt een controlelijst voor bekende problemen met volledige installaties en updates van ePO.

BELANGRIJK: u moet elke stap in dit document exact uitvoeren zoals deze wordt aangeduid om de kans op een upgrade- of migratiefout te verkleinen.

Inhoud
Klik om de sectie die u wilt weergeven, uit te vouwen:
Bekijk de ondersteunde upgradepaden voor ePO
Raadpleeg KB51569 voor een lijst met ondersteunde upgradepaden.

Bekijk de controlelijst voor bekende problemen bij een installatie/update van ePolicy Orchestrator.
Zie voor meer informatie KB71825.

Bekijk de versie-informatie van het product of de update voor nieuwe functies
Klik hier voor een lijst met ePO-versie-informatie.

Lees de artikelen over bekende problemen met het product of de update
Lees de alle relevante artikelen om de algemene bekende problemen en aan de upgrade gerelateerde bekende problemen te begrijpen. Klik hier voor een lijst met artikelen over bekende problemen van ePO.

Back-up maken van uw ePO server
Voor meer informatie, raadpleeg KB66616 en volg de stappen in het gedeelte Back-up maken van de ePO-server.

Voer de volgende stappen uit op servers waarop ePO is geïnstalleerd.

Controleer of de ePO-server voldoende harde schijfruimte heeft voor de upgrade:
 • Tijdelijk systeemstation: vereist 2 GB of meer vrije schijfruimte.
 • ePO-installatiestation: kan tot drie keer de omvang van de map McAfee\ePolicy Orchestrator of 20 GB vereisen, afhankelijk van welke groter is.

  OPMERKING: als de ePO-server is geïnstalleerd op hetzelfde station als de tijdelijke systeemmap en de ePO-installatiemap 15 GB groot is, is de vereiste harde schijfruimte in het C-station meer dan 45 GB. Deze ruimte is nodig voor de tijdelijke systeemmap. In dat scenario hebt u 15 GB X 3 + 2 GB = 47 GB vrije ruimte nodig. In hetzelfde scenario, indien de ePO-installatiemap 2 GB groot is, moet het station minimaal 20 GB + 2 GB = 22 GB vrije ruimte hebben.

(Optioneel) verlaag de hoeveelheid vereiste schijfruimte door logboekbestanden en tijdelijke bestanden te verwijderen uit de ePO-installatiemap voordat u een upgrade uitvoert:
 1. Stop de ePO-services:
  1. Klik op Windows+R, voer services.msc in en klik op OK.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de volgende services en selecteer Stoppen:

   McAfee ePolicy Orchestrator x.x.x-toepassingsserver
   McAfee ePolicy Orchestrator x.x.x-server
   McAfee ePolicy Orchestrator x.x.x-gebeurtenisparser
 2. Verwijder de bestanden in de volgende mappen:
  BELANGRIJK: verwijder nietde mappen. Verwijder alleen de bestanden in deze mappen.
  • \Server\Temp
  • \Server\Logs
  • \DB\Logs
  • \Apache2\Logs
 3. Verwijder alle back-upbestanden en -mappen die mogelijk handmatig zijn gemaakt ergens in de installatiemap van ePO naar buiten de installatiemap.
 4. Start de ePO-services:
  1. Klik op Windows+R, voer services.msc in en klik op OK.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de volgende services en selecteer Starten:

   McAfee ePolicy Orchestrator x.x.x-toepassingsserver
   McAfee ePolicy Orchestrator x.x.x-server
   McAfee ePolicy Orchestrator x.x.x-gebeurtenisparser
Het kenmerk id='orion.server.https' mag niet ontbreken in server.xml::

OPMERKING:
deze actie is alleen vereistwanneer een upgrade van ePO 4.x naar 5.x wordt uitgevoerd.

Raadpleeg KB78121 om te bepalen of het kenmerk id='orion.server.https' ontbreekt in het bestand server.xml. Het artikel bevat instructies voor het toevoegen van id='orion.server.https' aan de lijst met kenmerken indien dit ontbreekt.

Direct uitvoeren van clienttaken uitschakelen:
wanneer de McAfee Agent-extensie wordt geüpgraded in ePO, worden eerder uitgevoerde taken die zijn geconfigureerd om direct te worden uitgevoerd opnieuw uitgevoerd op de volgende agent-servercommunicatie. Deze actie kan veroorzaken dat diverse producten opnieuw worden geïmplementeerd op clients. U kunt dit probleem voorkomen door voordat u een upgrade uitvoert alle taken uit te schakelen die zijn ingesteld op Direct uitvoeren. Zie KB74420 voor meer informatie.

Schakel ePO-servertaken en alle geplande Windows-taken uit die mogelijk zijn ingesteld voor uitvoering op de ePO-server:
Schakel alle taken uit die de installatie kunnen verstoren (zoals wissen, ophalen en repliceren). Als u Drive Encryption gebruikt, moet u alle LDAP-synchronisatietaken uitschakelen voordat u de upgrade van de ePO-server start. Controleer of er geen LDAP-synchronisatietaken worden uitgevoerd. Als deze taken toch worden uitgevoerd, wacht u totdat ze zijn voltooid. Zie KB84690 voor meer informatie.

Zie het gedeelte Servertaken in de producthandleiding voor uw versie van ePO voor informatie over het bewerken van taken:
 • PD26914 - Producthandleiding voor ePolicy Orchestrator 5.9
 • PD25504 - Producthandleiding voor ePolicy Orchestrator 5.3
 • PD24808 - Producthandleiding voor ePolicy Orchestrator 5.1

Windows-updates uitschakelen:
schakel Windows-updates uit om er zeker van te zijn dat deze de installatie of upgrade van uw ePO niet verstoren. Zie voor meer informatie https://support.microsoft.com/en-us/help/12373/windows-update-faq.

Software van derden uitschakelen:
 • Schakel alle software uit waarmee services op uw ePO-server automatisch opnieuw worden gestart. Deze stap omvat het uitschakelen van controlesoftware (zoals Microsoft System Center Operations Manager) die invloed kan hebben op het starten en stoppen van de ePO-services tijdens de installatie of upgrade.
 • Schakel alle softwareproducten van externe partijen uit die mogelijk machtigingsproblemen kunnen veroorzaken.
Zorg ervoor dat de 8.3-naamgevingsregel is ingeschakeld:
De 8.3-naamgevingsregel moet zijn ingeschakeld op het station waarop ePO wordt geïnstalleerd. Voor instructies over het inschakelen van de 8.3-naamgevingsregel, raadpleeg oplossing 1 in KB51431.

Aangepaste indexen:
als er aangepaste indexen zijn gemaakt, bekijkt u KB73614 omdat deze indexen worden verwijderd moeten voordat u een upgrade probeert.

Andere overwegingen:
zorg ervoor dat er geen gedeelde mappen, snelkoppelingen op het bureaublad, toegewezen stations of andere geopende verbindingen ergens in de ePO installatiedirectory aanwezig zijn, om problemen met bestandsvergrendeling te voorkomen.

0
Voer de volgende stappen uit met SQL Management Studio:
 1. Klik op Start, Programma's, Microsoft SQL Server en selecteer SQL Server Management Studio.
 2. Verifieer het SQL-exemplaar dat ePO gebruikt.

  Voer een van de volgende stappen uit om het SQL-exemplaar dat ePO gebruikt te verifiëren:
  • Controleer de SQL-serverservicenaam door services.msc te openen:
   Bijvoorbeeld: SQL-server (SQLEXPRESS)
  • Voer de volgende query uit in SQL Server Management Studio:

   selecteer @@servername
   go

 3. Controleer of de accountmachtigingen correct zijn.

  Het account dat is gebruikt om de SQL-server te openen moet de volgende machtigingen hebben:
  • Standaarddatabase moet master zijn:
   1. Klap Beveiliging, Aanmeldingen uit.
   2. Klik met de rechtermuisknop op de account en selecteer Eigenschappen.
   3. De standaarddatabase moet zijn ingesteld op Master.
   4. Vouw Gebruikerstoewijzing uit en zorg ervoor dat het account dbo in het schema voor de database heeft.
  • Dit account moet de db_owner in de beveiligingseigenschappen van de database zijn:
   1. Klap Databases, uwePO-database, Beveiliging, Gebruikers uit.
   2. Klik met de rechtermuisknop op het dbo -account en selecteer Eigenschappen.
   3. Het account moet dbo in het standaardschema voor de database hebben.

    Als u een NT-account gebruikt om de ePO-database te verifiëren, moet u ervoor zorgen dat het account lokale beheerdersrechten op de ePO-server heeft.

    Zie KB75766 voor gedetailleerde informatie over de vereiste SQL-machtigingen.
 4. Verifieer de optie-eigenschappen van de database:
  1. Klik met de rechtermuisknop op de ePO-database en selecteer Eigenschappen.
  2. Selecteer Opties op de eigenschappenpagina.
  3. Controleer of de juiste databasesortering is ingesteld op de SQL-server.

   Zie KB73717 voor meer informatie over ondersteunde sorteringstypen voor ePO.
  4. Controleer of het compatibiliteitsniveau is ingesteld op 100 of meer voor de ePO-database.

   Klik op Opties en controleer of Compatibiliteitsniveau is ingesteld op 100 en niet op 80 of 90. Als dat niet het geval is, selecteert u 100 in de vervolgkeuzelijst Compatibiliteitsniveau en klikt u op OK.
  5. Automatisch sluiten moet zijn ingesteld op Onwaar.

   Als dit niet het geval is, klikt u op Automatisch sluiten, selecteert uOnwaar en klikt u op OK.
  6. Controleer of Rekenkundig afbreken ingeschakeld is ingesteld op Waar.

   Als dit niet het geval is, klikt u op Rekenkundig afbreken ingeschakeld, selecteert u Waar en klikt u op OK.
 5. Schakel SQL-databasespiegeling uit of Altijd aan, indien het wordt gebruikt.

  Zie KB86152 voor gedetailleerde informatie over hoe u kunt controleren of het is ingeschakeld.
 6. Schakel alle Security Information and Event Management (SIEM) of andere software van derden uit die is verbonden met de ePO-database voor querying van gebeurtenissen (of een andere reden).

Voer de volgende stappen uit op de server waarop de ePO-database wordt gehost:
 1. Controleer of de SQL-browserservice wordt uitgevoerd:
  1. Klik op Windows+R, voer services.msc in en klik op OK.
  2. Zoek de service SQL Server Browser en controleer of deze is gestart en wordt uitgevoerd.

   Als dat niet het geval is, klikt u met de rechtermuisknop op de service SQL Server Browser en klikt u op Starten.
 2. Controleer of Microsoft KB 2653857 wordt toegepast op de SQL-server. Als dat niet mogelijk is, schakelt u SQL Force Encryption uit voordat u de upgrade start (als deze optie is ingeschakeld):
  1. Klik op Start, Alle programma's, Configuratiehulpprogramma's, SQL Server Configuratiebeheer.
  2. Klik met de rechtermuisknop op Protocollen voor (standaard MSSQLSERVER) onder Netwerkconfiguratie voor SQL Server en klik op Eigenschappen.
  3. Klik op de vervolgkeuzelijst Versleuteling forceren en selecteer Nee.
  4. Klik op OK.
In een pure IPv6-omgeving moet u controleren of alleen IPv6 is ingeschakeld op de SQL Server die host is van de ePO-database.

Controleer of de ePO-database voldoende ruimte heeft voor de upgrade:
het is raadzaam om 1,5 GB tot 2 GB vrije ruimte voor een upgrade voor de ePO-database te hebben. Als u SQL Server Express gebruikt, die een maximum van 10 GB ondersteunt, moet u een upgrade naar SQL Server uitvoeren als de bestaande ePO-database 8 GB of meer in omvang is.

Elimineer onverwerkte gebeurtenissen:
de map DB\Events (inclusief Debug) moet leeg zijn of minimale gebeurtenissen hebben opgeslagen voordat de upgrade wordt uitgevoerd. Tijdens de upgrade wordt deze map gescand en als er meer dan 10.000 gebeurtenissen zijn die nog niet zijn verwerkt, wordt de upgrade onderbroken met een pop-upbericht: Deze ePolicy Orchestrator-server heeft meer dan 10.000 onverwerkte gebeurtenissen, waardoor het upgradeproces buitengewoon lang zal duren.

Terug naar boven

2
3
4
 • Raadpleeg het gecorrigeerde artikel KB83298 over het stoppen van ePO-services op externe agenthandlers in plaats van deze uit te schakelen op de pagina met de handlerlijst.
 • Controleer of de ePO-beheerder en SQL-accountgebruikersnamen en -wachtwoorden voldoen aan de criteria die zijn beschreven in KB66286.
 • Een preventieve maatregel uitvoeren om te voorkomen dat Tomcat niet stopt.

  OPMERKING: voer deze procedure alleen uit wanneer u klaar bent om de installatie te starten:
  1. Klik op Windows+R, voer services.msc in en klik op OK.
  2. Stop de ePolicy Orchestrator-serverservice en ePolicy Orchestrator-gebeurtenisparserservice.
  3. Start de ePolicy Orchestrator-toepassingsserver opnieuw.
 • Maak een back-up van uw ePO-server. Zie KB66616 voor gedetailleerde stappen.
56

ontkenning

De inhoud van dit artikel is oorspronkelijk in het Engels uitgebracht. Als er verschillen zijn tussen de Engelse inhoud en de vertaling, is de Engelse inhoud altijd het meest accuraat. Een deel van deze inhoud is het resultaat van het gebruik van de machinevertaling van Microsoft.

Dit document beoordelen

Beta Translate with

Select a desired language below to translate this page.