Loading...

Overzicht van Drive Encryption Go
Technische artikelen ID:   KB72777
Laatst gewijzigd:  11-12-2017
Beoordeeld:


Omgeving

McAfee Drive Encryption (DE) 7.x
McAfee Drive Encryption GO (DEGO) 7.1.x

OPMERKING: DEGO heette voorheen Endpoint Encryption GO (EEGO).

Zie KB79422.
voor meer informatie over de omgevingen waarin DE wordt ondersteund. OPMERKING: DEGO wordt ondersteund op alle Windows-besturingssystemen waar DE als ondersteund vermeld staat.

Samenvatting

Met de DEGO-tool kunnen klanten en producttechnici bepalen of een client de juiste hardware heeft om installatie en activering van DE te ondersteunen.

Het hulpprogramma geeft aan in hoeverre het systeem gereed is voor de installatie van  DE of andere geschikte producten. Het geeft een indicatie van de gereedheid, maar dat betekent niet dat er geen fouten kunnen optreden. Met het hulpprogramma worden op het systeem enkele initiële tests uitgevoerd om te controleren of het product kan worden geïnstalleerd en geactiveerd. Er worden geen DE-foutstatussen opgehaald, bijvoorbeeld als DE niet kan worden geactiveerd omdat er geen gebruikers zijn toegewezen aan het systeem.

De eerste release is bedoeld voor implementatie naar Windows-systemen, een Mac-versie met een vergelijkbare functionaliteit wordt ontwikkeld.

Het product controleert op de volgende soorten problemen:
  • Gegevenskanalen (om te controleren of de communicatie in beide richtingen werkt)
  • Of er een Incompatibel product is geïnstalleerd. Zie  KB84990 voor meer informatie.
  • SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) om de harde schijf van een systeem te controleren om verschillende betrouwbaarheidsindicatoren te detecteren en te rapporteren, met de bedoeling fouten te voorkomen
  • Compatibiliteit van partities/schijven/MBR
  • Compatibiliteit met Opal-stations
  • Algemene gereedheid (ja/nee)
Communicatie
Deze informatie wordt niet gecommuniceerd naar de ePolicy Orchestrator (ePO) via de gegevenskanalen omdat het mogelijk is dat een van de tests uitwijst dat de gegevenskanalen niet goed functioneren. Communicatie gaat daarom via de standaard functionaliteit van McAfee Agent. De informatie wordt verstuurd vanaf de client naar de ePO-server bij iedere interval voor communicatie agent-server (ASCI). Op deze manier hebben ePO-beheerders een constant bijgewerkt overzicht van de informatie. De beheerder kan bijvoorbeeld inzien wanneer het aantal systemen dat klaar is om het product te implementeren toeneemt wanneer het aantal systemen met incompatibele producten afneemt.
 

Problemen oplossen en registreren in het logboek (client/server)
Diagnostische informatie op de client heeft een indeling die vergelijkbaar is met de MfeEpe.log, met niveaus van Fout, Waarschuwing, Informatie en Foutopsporing. De logboekinformatie op het informatieniveau laat een basistracering zien van pings en tests. De logboekinformatie op het foutopsporingsniveau laat alle gegevens en berichten zien die naar en vanaf de client verstuurd zijn, met nauwkeurige tracering van iedere test.

Clientlogboekgebruik en -configuratie kan bereikt worden door het logboekregistratieniveau te beheren door de opdrachtregel of het register te gebruiken. Serverlogboekregistratie kan bereikt worden door een XML-bestand aan te passen.

Zie KB73165voor meer informatie over het inschakelen van foutregistratie voor DEGO.


ePO-rapporten
Er zijn een dashboard en een paar rapporten beschikbaar waarmee gebruikers alle informatie in kunnen zien die teruggegeven wordt door de verschillende systemen. De ePO-beheerder ziet op het dashboard een cirkeldiagram met een overzicht van hoeveel van de systemen klaar zijn en welke nog niet klaar zijn. De beheerder kan klikken op de systemen die niet klaar zijn en een detailweergave bekijken.
 
Rapportnaam
Rol
Drive Encryption GO:  conformiteit
Een rapport van de eindpunten waarop DEGO wordt uitgevoerd.
Drive Encryption GO:  status gegevenskanaal
Hier worden de resultaten van de ping van het gegevenskanaal van de client in milliseconden en de bereikbare status van de server met een time-outtijd van 30 minuten gerapporteerd.
Drive Encryption GO: incompatibele producten
Hier worden gedetecteerde incompatibele producten op de client gerapporteerd:
 
Incompatibel product
DEGO 7.x
BitLocker
Ja
GuardianEdge
Ja
HP-Client (OEM)
Ja
HP ProtectTools
Ja
PGP Whole Disk Encryption (Mac/PC) Ja
PointSec v6 Ja
SafeBoot Ja
SafeGuardEasy Ja
SafeGuard v1-v5.5 Ja
SafeGuard v5.5+ Ja
SafeNet ProtectDrive Ja
Symantec Endpoint Encryption Ja
TrueCrypt Ja
Wave Trusted Drive Manager Ja
WinMagic SecureDoc Ja

 

Drive Encryption GO: fouten tijdens de test DEGO-tests om het volgende te controleren:
  • SMART-status (kenmerk PredictFailure)
  • Kan de schijf gebruikt worden om de DE MBR te installeren
  • Door Opal ondersteunde schijf


ePO-grafieken
Er kan een extra cirkeldiagram weergegeven worden die toont welke incompatibele producten gedetecteerd zijn (indien van toepassing). Bijvoorbeeld: deze tool wordt gebruikt op 1000 machines, waarvan er 100 incompatibele producten hebben. De cirkeldiagram kan aantonen dat er 75 zijn waarop PointSec wordt uitgevoerd en 25 waarop BitLocker wordt uitgevoerd.

ePO-beleidsregels
Hieronder valt ook een beleidsregel met een enkele instelling die standaard uitgeschakeld is. Wanneer een beheerder een systeem weergeeft vanuit de systeemboom, wordt in een extra sectie bij de systeemdetails weergegeven welke informatie voor dit specifieke systeem verkregen is.

PING-test
Hierbij is een optie beschikbaar vanuit de systeemboom van ePO waarmee de beheerder één of meerdere systemen kan pingen met de gegevenskanaaltechnologie om te controleren of deze gegevenskanaaltechnologie goed werkt.

ontkenning

De inhoud van dit artikel is oorspronkelijk in het Engels uitgebracht. Als er verschillen zijn tussen de Engelse inhoud en de vertaling, is de Engelse inhoud altijd het meest accuraat. Een deel van deze inhoud is het resultaat van het gebruik van de machinevertaling van Microsoft.

Dit document beoordelen