Loading...

Knowledge Center


UEFI-testprogramma om te controleren of uw tablet reageert op de aanraakinterface
Technical Articles ID:   KB78050
Last Modified:  7-11-2017
Rated:


Environment

McAfee Drive Encryption (DE) 7.1.x
McAfee Endpoint Encryption for PC (EEPC) 7.0 Patch 1 en latere releases van EEPC 7

Microsoft Windows 8.x (32- en 64-bits)
Microsoft Windows 7 (64-bits)

Summary

Dit testprogramma controleert op UEFI-tablets het volgende:
 
 • De tablet ondersteunt de benodigde UEFI-protocollen
 • De OEM heeft de UEFI-protocollen correct geïmplementeerd

BELANGRIJK: Dit hulpprogramma controleert de functionaliteit met DE 7.1 en later en EEPC 7.0.1 en latere releases van EEPC 7.

Met dit hulpprogramma kunnen klanten, partners en OEM's snel en gemakkelijk controleren of de preboot-omgeving van DE/EEPC reageert op de aanraakinterface. Het is een zelfstandig hulpprogramma en EEPC hoeft niet te zijn geïnstalleerd. McAfee raadt u aan dit hulpprogramma op apparaten uit te voeren om te controleren of deze compatibel zijn, voordat u een versleutelingsproces overweegt voor een specifieke tablet.
Op hoog niveau verloopt het algemene proces voor het testen van een UEFI-tablet met dit hulpprogramma als volgt:
 1. Een beheerder downloadt het hulpprogramma vanuit dit artikel.
 2. De beheerder voert het hulpprogramma uit op de geselecteerde tablet.
 3. Het hulpprogramma controleert of de vereiste UEFI-protocollen aanwezig zijn.
 4. De beheerder raakt vier rode knoppen aan in de vier hoeken van het scherm.
Een geslaagde test verloopt als volgt:
 • De beheerder kan elk van de vier knoppen aanraken, waarna deze groen worden.
 • Nadat op alle knoppen is gedrukt, wordt een groen statusbericht weergegeven dat aangeeft dat de test is geslaagd.
Een mislukte test verloopt als volgt:
 • Het Absolute Pointer-protocol is niet aanwezig en gekoppeld aan hardware.
 • De beheerder kan niet alle vier de knoppen aanraken. Redenen hiervoor zijn onder meer de afwezigheid van het Absolute Pointer-protocol, schaalproblemen, enzovoort.
 • Een statusbericht dat niet groen is.
Alleen een geslaagde test betekent dat de preboot-omgeving van DE/EEPC kan reageren op de aanraakinterface van de tablet.

Het hulpprogramma laden op een USB-stick
Voorbeeld met Windows 8.x:
 1. Download het bestand TabletTool.zip dat aan dit artikel is gekoppeld en pak de inhoud uit.
 2. Formatteer een USB-stick als FAT32.
 3. Maak op de USB-stick deze map: /efi/boot/
 4. Kopieer het vereiste bestand naar de opstartmap /efi/boot/:
 • Op een systeem met een 32-bits UEFI-implementatie kopieert u BOOTIA32.efi
 • Op een systeem met een 64-bits UEFI-implementatie kopieert u BOOTX64.efi
OPMERKING: Als u niet weet of het apparaat 32-bits of 64-bits is, kopieert u beide bestanden. U kunt dezelfde USB-stick dan ook gebruiken voor meerdere systemen, onafhankelijk van een 32- of 64-bits UEFI-implementatie.
 1. Schakel Secure Boot uit (indien nodig):
  Deze stap is nodig op hardware die voor Windows 8 is gecertificeerd, omdat Microsoft hulpprogramma's niet ondertekent volgens hun regels voor Secure Boot.
  1. Verplaats de aanwijzer naar de rechterbenedenhoek van het scherm om de zijbalk met charms van Windows 8 weer te geven.
  2. Klik op Instellingen, Pc-instellingen wijzigenAlgemeen.
  3. Blader in het rechterdeelvenster omlaag naar Geavanceerde opstartopties en selecteer Nu opnieuw opstarten.
  4. Klik in het venster Opties kiezen op Probleem oplossen, Geavanceerde opties, Instellingen van UEFI-firmware en klik op Opnieuw opstarten.
  5. Selecteer in het installatievenster het tabblad Security (Beveiliging), Secure Boot Configuration (Configuratie van Secure Boot) en stel UEFI Secure Boot (Secure Boot van UEFI) in op Disabled (Uitgeschakeld).
  6. Sla uw wijzigingen op en sluit het programma af.
    
 2. Plaats de USB-stick.
 3. Verplaats de aanwijzer naar de rechterbenedenhoek van het scherm om de zijbalk met charms van Windows 8 weer te geven.
 4. Klik op Instellingen, Pc-instellingen wijzigenAlgemeen.
 5. Blader in het rechterdeelvenster omlaag naar Geavanceerde opstartopties en selecteer Nu opnieuw opstarten.
 6. Klik in het venster Opties kiezen op Use a Device (Een apparaat gebruiken) en selecteer USB.

  De computer wordt opnieuw opgestart en u ziet de interface van het testprogramma voor het Absolute Pointer-protocol
  .

  OPMERKING: de interface van het testprogramma voor het Absolute Pointer-protocol wordt gesloten en de computer wordt na vijf minuten opnieuw opgestart. Als de test mislukt, start u de computer handmatig opnieuw op.
   
De structuur van het testprogramma voor tablets
Het testprogramma voor tablets geeft het volgende weer:
 • Een gekleurd statusbericht midden in het bovenste deel van het scherm. Hier staat de huidige status van de test. Deze geeft definitief aan of de test is geslaagd of mislukt.
 • Vier rode knoppen, een in elke hoek van het scherm. U moet minstens één keer op elke knop drukken. Nadat u op de knoppen hebt gedrukt, gebeurt het volgende:
  • De knoppen worden groen.
  • De tekst op de knoppen verandert van Press me (Druk hierop) in Pressed N times (N keer gedrukt) (waarbij N het aantal keer is dat op de knop is gedrukt).
  • Het logboek wordt bijgewerkt.
 • Een logboek in het midden van het scherm. Dit bevat informatie en de registratie van acties die zijn uitgevoerd tijdens de test.
 • Een vak met de laatst gerapporteerde coördinaten (x,y) van het Absolute Pointer-protocol. Dit staat midden in het onderste deel van het scherm.

Statusbericht van het testprogramma voor tablets
Het testprogramma voor tablets kan de volgende statusberichten weergeven:
 • UEFI Pre-Boot Support: Cannot be determined until all corner buttons are pressed (Preboot-ondersteuning voor UEFI: kan pas worden bepaald als op alle knoppen is gedrukt)
  • Dit bericht is geel gekleurd.
  • Dit is de standaardstatus van het hulpprogramma en dit blijft zo totdat op alle knoppen in de hoeken is gedrukt of totdat er een fout optreedt.
  • Als de schaling niet correct is op het apparaat en de cursor een of meer knoppen niet kan bereiken, blijft deze status aanwezig.
  • Deze status betekent niet dat de test is geslaagd.
    
 • UEFI Pre-Boot Support: Unsupported - No Absolute Pointer Protocol for touch screen (Preboot-ondersteuning voor UEFI: niet ondersteund - geen Absolute Pointer-protocol voor aanraakscherm)
  • Dit bericht is rood gekleurd.
  • Dit geeft aan dat het vereiste UEFI-protocol niet aanwezig en niet gekoppeld is aan hardware op deze tablet.
  • De preboot-omgeving van DE/EEPC reageert niet op de aanraakinterface van deze tablet.
  • Uw OEM moet het UEFI-protocol leveren om de aanraakinterface correct te laten werken. Hiervoor kan een UEFI-upgrade voor dit apparaat van uw OEM nodig zijn.
  • Deze status geeft aan dat de test is mislukt.
    
 • UEFI Pre-Boot Support: Unsupported – Touch scaling is incorrect (Preboot-ondersteuning voor UEFI: niet ondersteund – schaling is onjuist)
  • Dit bericht is rood gekleurd.
  • Dit geeft aan dat de schaling op dit apparaat onjuist is. Dit is in het algemeen te zien doordat de cursor het scherm verlaat.
  • De preboot-omgeving van DE/EEPC reageert niet correct op de aanraakinterface van deze tablet.
  • Uw OEM moet een update voor de UEFI-implementatie leveren voor de juiste werking. Hiervoor kan een UEFI-upgrade voor dit apparaat van uw OEM nodig zijn.
  • Deze status geeft aan dat de test is mislukt.
    
 • UEFI Pre-Boot Support: Supported (Preboot-ondersteuning voor UEFI: ondersteund)
  • Dit bericht is groen gekleurd.
  • Dit geeft aan dat het is gelukt om minstens één keer op alle vier de knoppen te drukken.
  • De preboot-omgeving van DE/EEPC reageert op de aanraakinterface van deze tablet.
  • Deze status geeft aan dat de test is geslaagd.
Inhoud van het logboek
Het logboek in het midden van het scherm wordt automatisch opgeslagen in een bestand met de naam MfePointerStatus.txt in de map die het uitvoerbare bestand bevat.

De uitvoering van het testprogramma voor tablets
Als het testprogramma wordt gestart, wordt de volgende informatie weergegeven:
 • Leverancier en versie van UEFI-firmware
 • Informatie over de huidige grafische modus
 • Het aantal I2C-protocollen
 • Het aantal Simple Pointer-protocollen en, indien aanwezig, of deze zijn gekoppeld aan hardware in de tablet
 • Het aantal Absolute Pointer-protocollen en, indien aanwezig, of deze zijn gekoppeld aan hardware in de tablet
Tijdens de uitvoering kan meer informatie worden toegevoegd aan het logboek, zoals:
 • Statuswijzigingen
 • Informatie over de knoppen waarop is gedrukt
BELANGRIJK: Als het statusbericht voor een mislukte test verschijnt, neem dan contact op met uw OEM voor een oplossing. McAfee kan geen protocollen toevoegen aan UEFI of mogelijke fouten in een UEFI-protocol oplossen.

Attachment

TabletTool.zip
504K • < 1 minute @ broadband


Disclaimer

The content of this article originated in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate. Some of this content has been provided using Machine Translation translated by Microsoft.

Rate this document

Did this article resolve your issue?

Please provide any comments below

Beta Translate with

Select a desired language below to translate this page.