Loading...

Bekende problemen: Application Control 6.2
Technische artikelen ID:   KB84047
Laatst gewijzigd:  8-5-2015
Beoordeeld:


Omgeving

McAfee Application Control (MAC) 6.2

Samenvatting

Dit artikel bevat belangrijke informatie over bekende problemen met deze productrelease met de classificatie Hoog of Gemiddeld die voor deze versie nog niet zijn opgelost. Dit artikel wordt bijgewerkt als er na de release nieuwe problemen worden geïdentificeerd of als er aanvullende informatie beschikbaar is. Ga voor de versie-informatie naar: PD25626.

MAC 6.2 wordt op dit moment beheerd vrijgegeven (RTS). Zie KB51560 voor meer informatie over releasecycli.

RTS (Beheerd vrijgeven): 5 maart 2015
RTW (Release to World): wordt nog bekendgemaakt


Bekende problemen

KRITIEK: er zijn op dit moment geen kritieke problemen bekend.

Niet-kritiek: 

Solidcore-extensie: 

Referentie Artikel Beschrijving
608618   Probleem: wanneer u probeert het Windows Solidcore Agent Deployment Package (~100 MB) te uploaden naar ePolicy Orchestrator (ePO) in Microsoft Internet Explorer (IE), treedt er soms een time-out op van het laden van het bestand als de uploadsnelheid van het netwerk traag is.
Tijdelijke oplossing: als er een fout wordt weergegeven in IE 6, probeert u IE 7 (of later). Als de fout optreedt in IE 7 of hoger, kopieert u het implementatiepakket van Solidcore Agent naar een lokale map op de ePO-server, opent u een browservenster op de ePO-server om de gebruikersinterface van ePO te openen en uploadt u het bestand vanaf het lokale pad. Vervolgens verloopt het uploaden vanaf de ePO-server naar ePO en voorkomt u netwerkvertragingen.
607452   Probleem: ePO 4.6-rapporten en -dashboarditems worden niet verwijderd nadat de installatie van de Solidcore-extensie is verwijderd.
Tijdelijke oplossing: Als u de installatie van de Solidcore-extensie hebt verwijderd en de extensie opnieuw hebt geïnstalleerd, verwijdert u de rapporten en dashboards handmatig na het verwijderen van de installatie en voor het opnieuw installeren.
607517   Probleem: PDF-rapporten bevatten kleine problemen met het weergeven en opmaken van gegevens als er meer dan 50.000 records worden gerapporteerd.
608347   Probleem: het rapport Solidcore Policies Applied on Hosts geeft alle beleidsregels afgeleid van de hoofdmap weer, ongeacht welke SKU's zijn ingeschakeld op het platform.
609304   Probleem: het is niet mogelijk om gegevens te exporteren vanuit de pagina Rapporteren, Solidcore Events.
Tijdelijke oplossing: Gebruik query's (Rapporteren, Query's) om gebeurtenisgegevens te exporteren.
636769   Probleem: als u een upgrade uitvoert van ePO 5.1.0 naar 5.1.1 (of later), worden bestaande Solidcore-gebeurtenissen in de tabel Solidcore Events niet gemigreerd naar de tabel ePO Events.
636352   Probleem: na het verwijderen van de Solidcore-extensie blijven alle Solidcore-gerelateerde gebeurtenissen bewaard in de ePO-tabel. Wanneer u de gebeurtenissen weergeeft in het Logboek voor bedreigingsgebeurtenissen, kunnen sommige velden garbage-gegevens bevatten.
607554   Probleem: Solidcore-beleidsregels kunnen niet worden gedupliceerd met behulp van de pagina Beleidsdetails omdat de OK-knop uitgeschakeld is.
Tijdelijke oplossing: Gebruik de pagina Beleidscatalogus om beleidsregels te dupliceren.
643854   Probleem: wanneer u de pagina Configuratiehandleiding in de ePO 4.6-console gebruikt, is de knop Beleid opslaanniet ingeschakeld wanneer u wijzigingen aanbrengt in het Solidcore-beleid.
Tijdelijke oplossing: bewerk het beleid via de Beleidscatalogus zonder de Configuratiehandleiding te gebruiken.
608374   Probleem: wanneer u probeert een al ingeschakelde Solidcore Agent in te schakelen, wordt de weergegeven foutmelding niet vertaald.
607908   Probleem: het is niet mogelijk meer dan 50.000 records te exporteren uit een tabel of rapport.
608025   Probleem: rapporten, taken en beleidsregels voor alle SKU's worden weergegeven ook al wordt de licentie voor die SKU niet toegevoegd.
609911   Probleem: het exporteren van regelgroepen werkt niet in IE wanneer ze worden geopend vanaf de ePO-server.
Tijdelijke oplossing: Gebruik IE vanaf een andere computer om regelgroepen te exporteren.
610303   Probleem: de Servertaak-pagina's in ePO werken mogelijk niet goed als u Mozilla Firefox versie 3.0 gebruikt.
Tijdelijke oplossing: als u problemen ondervindt, raadt Intel Security u aan Mozilla Firefox versie 3.6 (of later) of IE 6.0 (of later) te gebruiken.
608753   Probleem: in sommige gevallen werkt het gebruik van het gebruikersnaamveld van gerapporteerde gebeurtenissen op de ePO als een vertrouwde gebruiker niet als het clientsysteem onderdeel is van een AD-domein. Dat komt doordat de domeinnaam die is gerapporteerd in de gebeurtenissen niet het volledige AD-domein is.
Tijdelijke oplossing: gebruik de omgevingsvariabele USERDNSDOMAIN van de AD-client als de domeinnaam. Bekijk anders de eigenschappen van het pictogram Mijn computer om de volledige gebruikersnaam te identificeren en op te geven als vertrouwde gebruiker.
608759   Probleem: als ePO is geïnstalleerd in een Japanse versie van Windows, mislukt het exporteren van de dashboardgegevens naar de HTML-indeling als de gegenereerde HTML-bestandsnaam getallen bevat.
609220   Probleem: het opslaan van een Application Control-beleidsregel die een kopie is van het McAfee Default-beleid verloopt erg traag.
Tijdelijke oplossing: omdat Application Control-beleid voor meerdere locaties is, raden we u aan nieuw beleid te maken en daar beleidsregels aan toe te voegen in plaats van het McAfee Default-beleid te kopiëren en aan te passen.
656518   Probleem: als u Solidcore-extensie 5.1.2 installeert op een bestaand ePO 4.5-systeem en daarna een upgrade uitvoert naar ePO versie 4.6 FIPS-modus, werkt de gebeurtenisparser niet meer.
Tijdelijke oplossing: Voer de volgende opdracht uit om de vereiste dll te upgraden: https: //<ePO IP address: port>/remote/scor.upgradeEventParser.do
607950   Probleem: door de gebruiker gedefinieerde variabelen in beleidsregels worden alleen omgezet bij het eindpunt nadat het eindpunt opnieuw is opgestart.
707486   Probleem: wanneer u in de ePO 4.6-console snel door de pagina's Gebeurtenissen en Voorraad navigeert, wordt de gebruiker afgemeld.
714176   Probleem: als u bij ePO 4.6 Patch 1 of Patch 2 meerdere opdrachten toevoegt aan een Run Commands-clienttaak bij het maken van een taak, kunt u de opdrachten later niet verwijderen uit de opgeslagen clienttaak.
719796  
Probleem: het doorzoeken van de globale catalogus op Active Directory-groepen (AD) wordt niet ondersteund.
Tijdelijke oplossing: Zoek naar een groep op een specifieke AD-server in plaats van de globale catalogus te gebruiken.

Een specifieke groep toevoegen:
 1. Meld u aan bij de ePO 4.x-console.
 2. Voeg de AD-server met de groep toe als een geregistreerde server.
 3. Zoek naar de groep door de geregistreerde AD-server te selecteren. Zorg ervoor dat de optie Globale catalogus gebruiken is uitgeschakeld.
 4. Voeg de groep aan een beleidsregel toe als een vertrouwde groep.
722045   Probleem: bij het toevoegen van nieuwe kolommen, bijvoorbeeld Solidcore Status en Solidification Status (Consolidatiestatus) voor een eindpunt door te klikken op ActiesKolommen kiezen, geeft Non Compliant Solidcore Agent (Niet-conforme Solidcore Agent) mogelijk niet de waarden weer voor alle eindpunten. Dat komt doordat de sectie Non Compliant Solidcore Agent alleen niet-conforme agenteigenschappen bevat.
Tijdelijke oplossing: wanneer u nieuwe kolommen toevoegt voor een eindpunt, klikt u op ActiesKolommen kiezenSolidcore Client Properties (Eigenschappen Solidcore Client) in plaats van Acties, Kolommen kiezen, Non Compliant Solidcore Agent.
812003   Probleem: de pagina Self-Approval geeft een link met een lege lijst weer voor .MSI-gebaseerde toepassingen wanneer u de details bekijkt.
890978   Probleem: het item GTI-cloudserver wordt niet verwijderd uit ePO nadat de installatie van de Solidcore-extensie is verwijderd.
926122   Probleem: details van bestandsafwijkingen ontbreken in een geëxporteerd bestand vanuit de pagina Image Deviation.
950063   Probleem: een aantal strings worden niet correct gelokaliseerd in andere talen dan Engels.
1033281   Probleem: een upgrade uitvoeren naar Solidcore-extensie 6.2.0 mislukt mogelijk meteen na het opnieuw opstarten van de extensie terwijl u een upgrade uitvoert vanuit een oudere versie dan 6.1.2.
985336   Probleem: de gebeurtenispagina's in ePO werken mogelijk niet goed als u Mozilla Firefox versie 3.5 gebruikt.
Tijdelijke oplossing: als u problemen ondervindt, raadt Intel Security u aan Mozilla Firefox versie 3.6 (of later) of IE 6.0 (of later) te gebruiken.
939528   Probleem: computers met een grote voorraad kunnen geen voorraadgegevens sturen naar de ePO-server, en na 6 uur wordt er een bijbehorend logbestand vastgelegd in het servertakenlogboek.
987715   Probleem: voor het beleid Application Control Options (Windows) zorgt het importeren van een beleid uit een versie van extensies ouder dan 6.2.0 ervoor dat het tabblad Inventory AEF wordt ingevuld met de standaardwaarde. Standaardwaarden worden pas opgeslagen in het beleid wanneer u een wijziging aanbrengt en het beleid opslaat.
1043052   Probleem: u kunt geen upgrade uitvoeren van de helpextensie van Solidcore vanuit een eerdere versie naar 6.2.
Tijdelijke oplossing: Maak de installatie van de oude helpextensie ongedaan en installeer de nieuwe.
1050955   Probleem: met ePO 5.x, mislukt GTI-communicatie met behulp van Kerberos-verificatie wanneer u een proxyserver gebruikt.


Windows (alle versies)

Referentie Artikel Beschrijving
  KB79201 Probleem: bij JAR-bestanden kan de Java-interpreter een JAR-bestand uitvoeren vanuit elke extensie. Als u de naam van een geldig JAR-bestand wijzigt in een bestand met een andere extensie, kan het bestand nog steeds worden uitgevoerd.
Tijdelijke oplossing: Zie het KnowledgeBase-artikel voor meer informatie.

801531

  Probleem: als Driver Verifier (verifier.exe) wordt ingeschakeld, werkt MAC / MCC mogelijk niet zoals verwacht.

608418

  Probleem: Original Username gerapporteerd in gebeurtenissen is hetzelfde als Username.
600805   Probleem: bij het openen van een schrijfbeveiligde netwerkshare in Explorer, worden alleen-lezenfouten waargenomen.
603747   Probleem: de vertrouwde, geconsolideerde en schrijfbeveiligde functies werken niet correct voor aan mappen gekoppelde volumes.
Tijdelijke oplossing: neem contact op met de technische ondersteuning voor hulp als er bij de installatie aan mappen gekoppelde volumes worden gebruikt.
608036   Probleem: toegewezen stationsnamen kunnen niet worden gebruikt in opdrachten verleend door externe gebruikers/ePO.

595570
595025
595511
595615
597243
598406
595043
607434
607899
611229

  Probleem: de volgende toepassingen zijn niet compatibel met de Solidcore Agent voor Windows. Neem contact op met de ondersteuning van McAfee voor verdere hulp.
 • Panda Titanium Antivirus 2005
 • Spyware Doctor
 • BlackIce
 • Trojan Hunter
 • BitDefender
 • BufferZone
 • Twister Anti-Trojan Virus 2005
 • Trend Micro OfficeScan 8.0, Trend Micro Antivirus 2008
 • Double-Take
 • Cisco Security Agent

594579

  Probleem: niet-geconsolideerde scripts kunnen niet worden gekopieerd via de MS-DOS-opdrachtprompt op een geconsolideerd systeem. Leestoegang tot niet-geconsolideerde scripts door een script-interpreter geconfigureerd voor dat script wordt geweigerd. Daardoor worden niet-gemachtigde uitvoeringsgebeurtenissen gegenereerd. Dergelijke problemen kunnen worden voorkomen door de bestandsbewerking uit te voeren met Windows Explorer.
601158   Probleem: de module Runtime Control gebruikt MP-CASP als de standaardtechniek voor geheugenbeveiliging. Als u MP-VASRwilt inschakelen, neemt u contact op met de technische ondersteuning van McAfee.
608647   Probleem: op 64-bits systemen worden meerdere gebeurtenissen mogelijk niet gegenereerd wanneer een niet-gemachtigd binair bestand wordt uitgevoerd, omdat het Windows-besturingssysteem het binaire bestand meerdere keren probeert uit te voeren met behulp van een steeds kleinere verzameling kenmerken totdat het definitief mislukt.
608745   Probleem: bestanden die tegen lezen zijn beveiligd door de gebruiker (met behulp van de opdracht 'sadmin read-protect') kunnen niet worden geconsolideerd.

624015

  Probleem: als de geheugenbeveiligingsfunctie is ingeschakeld op een 64-bits computer, voorkomt deze het installeren van ActiveX.
Tijdelijke oplossing: voer vanuit de ePO-console de volgende stappen uit om het uitvoerbare IE-bestand (iexplore.exe) toe te voegen aan de omzeillijst voor geheugenbeveiliging.
 1. Meld u aan bij de ePO 4.x-console.
 2. Klik op MenuBeleidBeleidscatalogus.
 3. Selecteer het item Solidcore 5.1.0 General in de vervolgkeuzelijst bij Product .
 4. Selecteer Uitzonderingsregels (Windows).
 5. Klik op Dupliceren voor het McAfee Default-beleid, geeft de naam van het beleid op en klik op OK.
 6. Klik op het gemaakte beleid en vervolgens op Toevoegen.
 7. Voer iexplorer.exe in als bestandsnaam, selecteer Bypassed from Memory Control (Omzeild vanuit geheugenbeheer) en klik op OK.
 8. Klik op Opslaan.
 9. Pas het beleid toe op de betreffende eindpunten. 
 10. Voer vanuit het eindpunt ActiveX uit nadat u het uitvoerbare bestand van Internet Explorer (iexplore.exe) hebt toegevoegd aan de omzeillijst voor geheugenbeveiliging. Gebruik de volgende opdracht om het uitvoerbare bestand toe te voegen aan de omzeillijst:

  sadmin attr add –n iexplore.exe

643688

  Probleem: als u een installatie van ActiveX probeert uit te voeren voordat u de ActiveX-functie hebt ingeschakeld en de installatie opnieuw probeert uit te voeren nadat u de ActiveX-functie hebt ingeschakeld, wordt ActiveX mogelijk niet goed geïnstalleerd.
Tijdelijke oplossing: als de installatie van ActiveX mislukt, verwijdert u alle bestanden in de map <system drive>\windows\downloaded program files op het eindpunt en alle .cab-bestanden in de tijdelijke internetbestanden. Installeer vervolgens het ActiveX-besturingselement op het eindpunt.
602194   Probleem: de pakketbeheerfunctie kan de installatie van sommige toepassingen niet stoppen, bijvoorbeeld van Gvim en Winrar.
616147   Probleem: voor een zelfstandige installatie van Solidcore Agent (dat wil zeggen: een installatie die niet is uitgevoerd via ePO) op eindpunten waarop Oracle is geïnstalleerd, moet u finetune.bat handmatig uitvoeren op de eindpunten om specifieke regels van Oracle toe te passen.
599348   Probleem: bij het weergeven van de eigenschappen van een bestand dat zich bevindt op het lokale station, worden deny-write- en deny-exec-gebeurtenissen gegenereerd voor respectievelijk de geconsolideerde en niet-geconsolideerde bestanden.
601126   Probleem: bij het kopiëren van geconsolideerde bestanden naar een herschrijfbare cd worden alleen-lezenfouten geregistreerd, hoewel de bestanden goed worden gekopieerd.
601427   Probleem: op 64-bits platforms wordt Enum of Performance in subsleutels omzeild vanuit de beveiliging van Solidcore Agent. Wanneer u dus een schrijfbeveiligde registersleutel met Enum of Performance in de subsleutels verwijdert, kunt u een deels voltooide status krijgen.
616089   Probleem:  in de uitvoer van de opdracht sadmin diag in het Spaans, moet u 'actualizadores agregar' lezen als 'updaters add'.
Zie als voorbeeld de volgende uitvoer:

* actualizadores agregar -t DIAG: cmd.exe -p explorer.exe ""cmd.exe""

moet worden gelezen als:

* updaters add -t DIAG: cmd.exe -p explorer.exe ""cmd.exe""

600748   Probleem: er worden mogelijk meerdere alleen-lezengebeurtenissen gegenereerd voor één alleen-lezenactie.
Voorbeeld: Bij het verwijderen van een bestand met behulp van Windows Explorer worden wel 8 verwijdergebeurtenissen gerapporteerd. Dat komt doordat wanneer de toepassing weigert een bestand te verwijderen, Windows Explorer meerdere methoden uitprobeert om het bestand te verwijderen, met als gevolg een gebeurtenis voor elke poging.
695246   Probleem: hoewel de beveiliging van Solidcore NX is gebaseerd op system DEP, kan het zijn dat sommige toepassingen werken met system DEP maar niet met Solidcore NX. In dat geval wordt de beveiliging van system DEP ingeschakeld voor de processen, als er processen worden toegevoegd aan de omzeillijst van Solidcore NX.
720663   Probleem: het bewerken van het Updater Label voor een bestaande vertrouwde uitgever in een Application Control-beleid mislukt. Het label wordt gewijzigd in de ePO-console, maar de wijziging wordt niet weergegeven op de eindpunten.
713989   Probleem: als Application Control en Spector zijn geïnstalleerd op een eindpunt en MP-CASP wordt ingeschakeld, loopt IE vast.
652602   Probleem: als u de functie deny-exec-exes uitschakelt op een Windows-besturingssysteem (64-bits), de extensie van een exe verandert in .sys en probeert het .sys-bestand uit te voeren, wordt de uitvoering van het .sys-bestand voorkomen. Als u de bestandsextensie verandert in dll, kunt u het bestand uitvoeren, zelfs als de functie deny-exex-dlls is ingeschakeld.
607574   Probleem: bij het openen van een netwerkshare (voor systemen met Windows Vista, Windows 7 en Windows 2008) worden deny-write- en deny-exec-gebeurtenissen gegenereerd voor de binaire bestanden die aanwezig zijn in de netwerkshare. Dit gebeurt doordat Windows Explorer probeert de pictogrammen op te halen voor de bestanden die zijn opgeslagen in de netwerkshare.
768708   Probleem: u kunt de vlag fs-passthru 'p' en de vlag vasr forced reloc 'v' niet samen instellen met de extra infovlag 'o' in de opdracht attr .
770362   Probleem: u kunt niet meer dan één dll instellen om te omzeilen vanuit VASR forced reloc.
794445   Probleem: geconsolideerde batchbestanden mislukken wanneer ze worden gekopieerd met behulp van een ander batchbestand.
803731   Probleem: Self-Approval-functies werken niet voor netwerkshares wanneer netwerktracering is uitgeschakeld.
803948   Probleem: Deny-Exec in een scriptbestand wordt gerapporteerd als netwerktracering is uitgeschakeld in een 64-bits architectuur.
808857   Probleem: er verschijnt een Self Approval-pop-upvenster als een bestand wordt geopend met de vlag execute ook al wordt het bestand niet werkelijk uitgevoerd.
808964   Probleem: een Auth-regel voor een proces dat bestanden wijzigt, wordt niet goed toegevoegd als het wordt toegestaan via Self-Approval.
812964   Probleem: als u de vlag Updater voor een certificaatregel verwijdert, wordt het certificaat nog steeds weergegeven als een Updater op het eindpunt.
816108   Probleem: een bestand, gemachtigd met een controlesom, mag niet worden uitgevoerd vanuit een netwerkshare.
810072   Probleem: bij het uitvoeren van een 16-bits uitvoerbaar bestand met Self-Approval ingeschakeld wordt het bestandstype weergegeven als script.
819876   Probleem: een proces dat niet werkt als Updater is geconfigureerd als een Updater via auth by checksum.
Tijdelijke oplossing: Configureer het proces als een Updater op naam.

888634

  Probleem: er treedt een ongeldige verwijdering van de installatie van Adobe Flash Player op wanneer pkg-ctrl-allow-uninstall is ingeschakeld.
Tijdelijke oplossing: sadmin updaters add "C: \WINDOWS\system32\Macromed\Flash\FlashUtil32_11_6_602_180_ActiveX.exe".

888632

  Probleem: .NET 3.5 herstellen mislukt.
Tijdelijke oplossing: Voeg onderstaande Updater-regels toe:
 • C: \WINDOWS\system32\msiexec.exe 
 • C: \WINDOWS\syswow64\msiexec.exe 

885091

 KB78642 Probleem: u kunt Visual Studio 2010 Ultimate niet installeren via Updater.
Tijdelijke oplossing: zie het KnowledgeBase-artikel voor meer informatie.

887965

  Probleem: verwijderen van de installatie van toepassingen wordt niet geblokkeerd, zelfs niet als de functie pkg-ctrl-allow-uninstallation is uitgeschakeld.
Tijdelijke oplossing: voer de opdracht sadmin clg uit na elke installatie van een toepassing om het verwijderen van een installatie te blokkeren. Met deze opdracht verwijdert u alle GUID's uit de cache van het systeem. 

888878

 

 

Probleem: er worden gebeurtenissen voor het voorkomen van het beheer van meerdere pakketten waargenomen tijdens het verwijderen en herstellen van Visual Studio 2010.
Tijdelijke oplossing: voeg "<install-dir>\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Bin" toe aan een vertrouwd pad: "sadmin trusted -u "<install-dir>\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Bin".

884396

  Probleem: u kunt Adobe Flash Player 11 niet installeren als de functie pkg-ctrl-bypass ingeschakeld is.
Tijdelijke oplossing: sadmin updaters add InstallAX_11_6_602_180.exe.

883381

  Probleem: er worden Self Approval-pop-upvensters voor een gebruikerssessie weergegeven in een consolesessie in plaats van in een gebruikerssessie.
Tijdelijke oplossing: voer de volgende Solidcore-opdrachten uit vanaf de opdrachtregel:

sc config AeLookupSvc type= own
sadmin updaters add –l aelupsvc.dll svchost.ex

915562

 KB79517 Probleem: McAfee Solidifer upgraden van 6.1.1 naar 6.1.2 mislukt in de waarnemingsmodus.
Tijdelijke oplossing: zie het KnowledgeBase-artikel voor meer informatie.

910080

  Probleem: Package Control: als een toepassing ctor.dll in de verwijderstring bevat, wordt een andere toepassing die ctor.dll gebruikt niet geïnstalleerd wanneer pkg-ctrl-allow-uninstall is uitgeschakeld.
Tijdelijke oplossing: als een tijdelijke oplossing hiervoor kan de gebruiker voor modus 1 van Package Control een Updater maken van de ctor.dll met behulp van het complete pad (bijvoorbeeld: C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\11\50\Intel32\ctor.dll). Raadpleeg PD24669 voor pakketbeheermodi.

916640

  Probleem: Deny Execution (Uitvoeren weigeren) wordt niet overgeslagen voor een station na het verwijderen van de vlag skiplist -v zonder opnieuw op te starten.
Tijdelijke oplossing: opnieuw opstarten is nodig om het te laten werken.

910485

 KB79658 Probleem: het verwijderen van een installatie door Package Control van een toepassing mislukt via Programma's toevoegen/verwijderen als een toepassing is geïnstalleerd voor een bepaalde gebruiker.
Tijdelijke oplossing: zie het KnowledgeBase-artikel voor meer informatie.

901147

  Probleem: een installatieprogramma (Auto-IT) wordt eerst weergegeven als scripttype en na het kopiëren ervan naar een andere locatie als pe32-exe.

911678

  Probleem: Package Control kan Visual Studio 2010 Ultimate niet herstellen als het is geïnstalleerd in de modus Update.

903914

  Probleem: er zijn File Write Denied-gebeurtenissen te zien wanneer sommige exe-bestanden, gemarkeerd als een Updater, worden uitgevoerd door erop te dubbelklikken.

919300

  Probleem: een Trusted Path-bewerking mislukt als de bewerking wordt uitgevoerd op een lokale share die lokaal gekoppeld is als een netwerkshare.

923302

  Probleem: in de modus Enable worden meerdere observaties gegenereerd voor bestanden die zijn gekopieerd op het systeem nadat ze eerst op een witte lijst waren geplaatst.

920568

 KB79987 Probleem: de versie wordt niet bijgewerkt op de ePO-server en in het About-vak van McTray na het bijwerken van een eindpunt.
Tijdelijke oplossing: zie het KnowledgeBase-artikel voor meer informatie.

941675

  Probleem: aanpassingen aan vooraf gedefinieerde regels voor skiplist en Script-Auth worden niet toegepast voor upgrades.

940286

  Probleem: een Pkg-modification-prevented-gebeurtenis wordt aangemaakt tijdens een MAC-upgrade.

948349

  Probleem: er worden meerdere deny-write-gebeurtenissen voor een Self Approval-pop-upbericht voor  putty.exe opgenomen wanneer de uitvoering is voltooid na het downloaden van het bestand van internet.

961454

  Probleem: er wordt een oudere versie van de implementatietaak uitgevoerd terwijl er een nieuwere versie is geïnstalleerd, en er worden een paar .dll-bestanden vervangen in de nieuwe versie.
940085  KB73484 Probleem: er is een bekende incompatibiliteit tussen McAfee Application Control en de software SafeNet ProtectFile: File Encryption and Protection.
1045046   Probleem: de computer reageert mogelijk niet meer als er te veel stations op zijn geïnstalleerd en u probeert bestanden uit te voeren of uitvoerbare bestanden te kopiëren vanuit een netwerklocatie.
953257   Probleem: er kunnen scriptbestanden worden uitgevoerd vanuit een niet-geconsolideerd station op het systeem.
1020973  
Probleem: Adobe32 werkte niet meer met MPCompat.
Tijdelijke oplossing: Om dit probleem op te lossen, gebruikt u een van de volgende tijdelijke oplossingen:
 • (Aanbevolen) Schakel VSE BOP uit of plaats adobe32 op de ontsnappingslijst van VSE BOP.
 • Schakel MP CASP en MP VASR uit voor Adobe32.
 • Schakel beschermde modus Adobe32 uit.

1027687

 KB84043 Probleem: het lukt niet om een upgrade naar Application Control of Change Control 6.2 uit te voeren voor eindpunten.
Tijdelijke oplossing: Zie het KnowledgeBase-artikel voor meer informatie.

988624

 KB84044 Probleem: bij het genereren van Application Control-voorraad kan het meer dan 24 uur duren voordat het genereren doorgaat nadat de vertragingsdrempellimiet is bereikt.
Tijdelijke oplossing: zie het KnowledgeBase-artikel voor meer informatie.

1026279

 KB84045 Probleem: er is een extra regel vereist om Perl uit te voeren met Application Control.
Tijdelijke oplossing: zie het KnowledgeBase-artikel voor meer informatie.

1017933

 KB84046 Probleem: u kunt een Application Control-beleidsregel niet toepassen met een vertrouwd pad dat een omgevingsvariabele bevat.
Tijdelijke oplossing: zie het KnowledgeBase-artikel voor meer informatie.
1045414   Probleem: in de Event Viewer-logboeken van het systeem wordt een "Microsoft-Windows-Kernel-General"-foutmelding vastgelegd bij het schrijven naar het register tijdens het opstarten.Windows 8

Referentie Artikel Beschrijving
959413   Probleem: u kunt geen MSI-pakket installeren op x86 in de modus Update of Enable.

947775

  Probleem: de pictogrammen van het startscherm van Windows verdwijnen wanneer Solidifier is geïnstalleerd op 32-bits systemen.
946092   Probleem: sadmin-opdrachten reageren mogelijk niet op 64-bits Windows Embedded 8-platforms met het stuurprogramma vsepflt .


Windows XP

Referentie

Artikel Beschrijving
604834   Probleem: op het Windows XP-platform worden NTFS -koppelingspunten alleen ondersteund wanneer er koppelingen worden gemaakt voor volumes en niet voor mappen.
701065   Probleem: als u Application Control gebruikt in de modus Enable in het besturingssysteem Windows XP SP1, neemt het virtuele geheugengebruik toe voor de meeste processen.
Tijdelijke oplossing: Voer een upgrade uit naar Windows XP Service Pack 2.
793102   Probleem: de basis van een dll wijzigen werkt niet wanneer het complete pad naar de dll is opgegeven.
809646   Probleem: een Self Approval-pop-up kan vastlopen tijdens het uitvoeren van binaire bestanden die niet op de witte lijst staan vanuit het bureaublad.


Windows 2003

Referentie Artikel Beschrijving
607361  
Probleem: op 64-bits systemen kunnen sommige Java-toepassingen mislukken, en in de Event Viewer-logboekbestanden wordt weergegeven dat het proces javaw.exe is gekaapt.
Tijdelijke oplossing: Voeg javaw.exe toe aan de lijst met kenmerken met de optie -n:

sadmin attr add -n javaw.exe

892432

  Probleem: er worden deny-exec en deny-write- gebeurtenissen waargenomen voor .NET-bestanden via Windows Update in Windows 2003.
Tijdelijke oplossing: Voeg Netfxupdate.exe toe als een Updater op naam met overname ingeschakeld om de Windows-update voor .NET goed te installeren.
832241  
Probleem: een niet-vertrouwde gebruiker kan een niet-geconsolideerd bat- bestand uitvoeren met behulp van runas CLI in Windows 2003 (x64). Dat is een zeer onregelmatig probleem.
Tijdelijke oplossing: Gebruik de volgende opdracht:

sc config wuauserv type= own


Windows 2008 R2 (64-bits)

Referentie Artikel Beschrijving
608636   Probleem: tijdens de handmatige installatie van Solidcore Agent op het platform Windows 2008 R2 (64-bits), wordt Er is een validatiefout opgetreden in Windows Installer weergegeven voor de bestanden msiexec.exe en kernelbase.dll .
Tijdelijke oplossing: klik op Eenmaal negeren of Altijd negeren in het venster met de foutmelding om door te gaan met de installatie.


Windows 2008 (64-bits)

Referentie Artikel Beschrijving
609780   Probleem: in Windows 2008 (64-bits) loopt het bestand rundll32.exe vast als een toepassing wordt verwijderd via Programma's toevoegen/verwijderen en eerst de functie SetupInstallFromInfSection() was gebruikt om de toepassing te verwijderen.


Windows 2008/Vista (32-bits en 64-bits), Windows XP/Windows 7/Windows 2008 R2 (64-bits)

Referentie Artikel Beschrijving
609757   Probleem: als u in de modus Enable probeert een map te openen met niet-geconsolideerde bestanden via Explorer, worden er deny-exec-gebeurtenissen aangemaakt voor de bestanden in de map.


Windows Vista

Referentie Artikel Beschrijving
607541   Probleem: voor Windows Vista en latere platforms markeert de configuratie van Solidcore Agent een service met de naam Windows Modules Installer (TrustedInstaller.exe) als een Updater. Dat is om Windows Update goed te laten werken. Deze service kan Windows-onderdelen installeren en verwijderen, ook al is de functie pkg-ctrl ingeschakeld.

ontkenning

De inhoud van dit artikel is oorspronkelijk in het Engels uitgebracht. Als er verschillen zijn tussen de Engelse inhoud en de vertaling, is de Engelse inhoud altijd het meest accuraat. Een deel van deze inhoud is het resultaat van het gebruik van de machinevertaling van Microsoft.

Dit document beoordelen

Beta Translate with

Select a desired language below to translate this page.