Loading...

De lijst van geïnstalleerde producten voor uw ePO-installatie is niet geladen (upgrade van ePolicy Orchestrator mislukt)
Technische artikelen ID:   KB85017
Laatst gewijzigd:  22-8-2019

Omgeving

McAfee ePolicy Orchestrator (ePO) 5.x

Probleem

Wanneer u een upgrade van ePO wilt uitvoeren, wordt de volgende fout weergegeven:
 
De lijst van geïnstalleerde producten voor uw ePO-installatie is niet geladen.  Controleer de beheerdersnaam en het beheerderswachtwoord en probeer het opnieuw.
 
In cpcwiz.log wordt een fout zoals hieronder weergegeven:
 
6/19/2015 0:53:28          Skipping content download
6/19/2015 0:53:28          Using default content file
6/19/2015 0:53:28          Server URL:    https://<server_name>:8443/
6/19/2015 0:53:28          Server object: /remote/ext.list
6/19/2015 0:53:28          Server login:  admin
6/19/2015 0:53:28          HTTP status code: 403
6/19/2015 0:53:28          Server URL:    https://<server_name>:8443/
6/19/2015 0:53:28          Server object: /remote/ext.list.do
6/19/2015 0:53:28          Server login:  admin
6/19/2015 0:53:28          HTTP status code: 403
6/19/2015 0:53:28          Failed both attempts at loading product list
6/19/2015 0:53:28          Skipping display of product list
6/19/2015 0:56:10          Final wizard result: 2

Oorzaak

Deze fout treedt op wanneer het installatieprogramma van ePO geen toegang krijgt tot de lokale toepassingsserver: https://<server_name>:8443/remote/ext.list.do.

De oorzaak kan een lokale proxy, firewall enzovoort zijn. Het kan zijn dat dezelfde fout niet optreedt wanneer u handmatig toegang probeert te krijgen tot de URL van de toepassingsserver.

Oplossing

Dit zijn de twee meest voorkomende oorzaken van dit probleem:
 • In de internetopties voor de ePO-server is het overslaan van proxy-instellingen voor lokale adressen niet geconfigureerd. (Deze instelling vindt u onder Configuratiescherm, Internetopties, Verbindingen, LAN-instellingen, Proxy-instellingen voor lokale adressen overslaan.)
   
 • Voor de WinHTTP-proxy-instellingen is het overslaan van lokale adressen niet ingesteld.
   
  Controleer dit door op de ePO-server de volgende opdracht uit te voeren:
   
  netsh winhttp show proxy
   
  Met deze opdracht wordt gewoonlijk iets in de volgende trant weergegeven:
   
  Proxy Server(s) : serverproxy.com:8080

      Bypass List     :  (none)
   
  Als lokale adressen worden overgeslagen, moet de opdracht iets in de volgende trant opleveren:
   
  Proxy Server(s) : serverproxy.com:8080

      Bypass List     :  <local>
   
  Zie voor meer informatie over het overslaan van lokale adressen het volgende Microsoft-artikel: https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc731131%28WS.10%29.aspx#BKMK_5.

ontkenning

De inhoud van dit artikel is oorspronkelijk in het Engels uitgebracht. Als er verschillen zijn tussen de Engelse inhoud en de vertaling, is de Engelse inhoud altijd het meest accuraat. Een deel van deze inhoud is het resultaat van het gebruik van de machinevertaling van Microsoft.

Dit document beoordelen

Beta Translate with

Select a desired language below to translate this page.